Thông báo triển khai kiểm tra chuyên môn đối với SV chuyên đề tốt nghiệp bị chậm tiến độ học kỳ 2 năm học 2017-2018

27/02/2018 09:11
  1. Đối tượng: Các Sinh viên làm Chuyên đề tốt nghiệp mà không tham gia đánh giá tiến độ hoặc có tham gia nhưng kết quả là “Chậm” hoặc “Không đạt”
  2. Đăng ký:  tại P31 (cô Thùy)
  3. Từ 13h00 đến 16h00 ngày 5, 6/3/2018 
  4. Thời gian kiểm tra chuyên môn: 13h00 ngày 16/3/2018  tại P41
  5. Trả kết quả: Ngày 19/03/2018, tại phòng 31.
(14917 lần xem)