Thông báo Lịch đăng ký seminar đánh giá chuyên môn Đồ án tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2017-2018

12/03/2018 10:55
Tags:

Các bộ môn Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ Đa phương tiện, Mạng và kỹ thuật máy tính thông báo về việc Tổ chức seminar báo cáo chuyên môn tại Bộ môn đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2017-2018 như sau:

  1. Đăng ký:  tại P31 (cô Thùy)
  2. Từ 9h00 đến 16h00 ngày 16/03/2018 
  3. Thời gian tổ chức seminar: Thông báo sau khi đăng ký
  4. Trả kết quả: Tại bộ môn phụ trách (thông báo sau)
(1525 lần xem)