Lịch và danh sách thi chuẩn đầu ra năng lựcngoại ngữ đợt 1 năm 2018

13/03/2018 16:20
Khoa thông báo Lịch và danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ - đợt 1 năm 2018, như sau: (lưu ý: danh sách thi được dán tại bảng tin Khoa, sau khi Khoa nhận được từ nhà trường)

Ngày thi:   18/03/2018

Điểm thi số 1: Khoa Công nghệ thông tin, K.ĐT sau Đại học (96 ĐỊnh Công, Hà Nội)

Thời gian

07h00': Cán bộ và thí sinh có mặt
07h30': Gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến quy chế thi

KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT, NGHE

07h45': Phát đề kỹ năng đọc
07h50': Tính giờ làm bài
08h50': Thu bài
09h00': Phát đề kỹ năng viết
09h05': Tính giờ làm bài
10h05': Thu bài
10h20': Phát đề, thí sinh đọc đề kỹ năng nghe
10h25': Bật files nghe trong USB, tính giờ làm bài 
       (Không dừng USB, không tua lại USB)
11h05': Thu bài

KĨ NĂNG NÓI

13h30': Cán bộ và thí sinh có mặt
13h45': Gọi thí sinh vào phòng thi

Danh sách thi đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau

(27585 lần xem)