Thông báo lần 2 về việc đăng ký kiểm tra chuyên môn SV làm chuyên đề tốt nghiệp bị chậm tiến độ HK2 năm học 2017-2018

17/03/2018 08:42
  1. Thời gian đăng ký: 13h00-16h00 ngày 19/3/2018 
  2. Địa điểm: p31 (cô Thùy)
  3. Lưu ý: SV phô tô đề môn chuyên đề của mình để nộp khi đến đăng ký
  4. Lịch kiểm tra: thông báo sau
(8809 lần xem)