Thông báo Lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với Sinh viên làm CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP bị chậm tiến độ (Thông báo số 2)

26/03/2018 08:10

Thông báo triển khai kiểm tra chuyên môn đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp bị chậm tiến độ học kỳ 2 năm học 2017-2018

  1. Chuyên đề: Lập trình ứng dụng:
  2. Thời gian: 13h00 ngày 28/3/2018
  3. Địa điểm: Phòng 23
  4. Chuyên đề: Công nghệ phần mềm:
  5. Thời gian: 15h00 ngày 28/3/2018
  6. Địa điểm: Phòng 24

Chú ý: Sinh viên đem theo máy tính đã cài sẵn các chương trình cần thiết

Trả kết quả: 10h00 ngày 29/3/2018 tại P31

(17475 lần xem)