Lịch hoàn học phí (đối với SV khóa 0011B, 1210A) đã nộp thừa kỳ 1 năm học 2017-2018

02/04/2018 15:51
Thông báo hoàn HP (đối với SV khóa 0011B, 1210A) đã nộp thưà HP kỳ 1 (17-18)
Tags: học phí,
  • Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-ĐHM ngày 26/6/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về mức thu học phí năm học 2017-2018;
  • Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về mức thu học phí của hệ đại học chính quy, song bằng nhập học năm học 2017-2018;
  • Căn cứ kế hoạch học kỳ 1 năm học 2017-2018 của Khoa Công nghệ Thông tin;
  • Căn cứ vào tờ trình số 09/TTr-CNTT ngày 01/11/2017 về việc phương án thu học phí hệ chính quy, bậc đại học ngành CNTT năm học 2017-2018 đã được phê duyệt;
  • Căn cứ chức năng nhiệm vụ của bộ phận Kế toán Khoa Công nghệ Thông tin;

Bộ phận kế toán Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch hoàn học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018  đối với các sinh viên đã nộp thừa học phí như sau:

  • Đối tượng:  Sinh viên hệ Chính quy Khóa 0011B, 1210A đã nộp học phí trước ngày 6/11/2017
  • Thời gian: Từ 8g30-10g30 ngày 13/4/2018
  • Địa điểm: Phòng 17 – CSII – Khoa CNTT
  • Ghi chú: SV mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh.

                                                         

(19129 lần xem)