Tổ chức đánh giá Đề tài NCKH SV năm học 2017-2018

04/04/2018 01:40
Thông báo Đánh giá đề tài NCKH SV năm học 2017-2018
Tags: NCKH,

Thông báo Đánh giá đề tài NCKH SV năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch công tác NCKH năm học 2017 – 2018

Tổ công tác NCKH khoa CNTT thông báo kế hoạch đánh giá đề tài NCKH SV năm học 2017-2018

Thời gian: 15h – Thứ 3 – 24/04/2018

Địa điểm: P52 – Khoa CNTT – Viện ĐH Mở Hà Nội

Thành phần tham gia: Hội đồng đánh giá, sinh viên tham gia báo cáo, thầy/cô giảng viên, sinh viên triệu tập theo danh sách

Danh sách đề tài thực hiện:

TT

Tên đề tài

Họ và tên thành viên nhóm NC

Giáo viên hướng dẫn

1

Nghiên cứu mô hình MVC xây dựng website quản lý tin tức tuyển sinh tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Đỗ Thị Minh Châm (15A01), Hoàng Duy Hưng (15A06)

ThS. Trần Tiến Dũng

2

Tìm hiểu về NODEJS, Socket.IO & Express, Xây dựng ứng dụng Chat Realtime

 Nguyễn Thị Bích Phương (16A5)

ThS. Trịnh Thị Xuân

3

Xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến trên nền tảng Magento

Bùi Thị Khánh Huyền (15A1)

ThS. Lê Hữu Dũng

4

Nghiên cứu hệ thống chấm thi tự động giải thuật lập trình

Nguyễn Ngọc Long (15A6), Nguyễn Bá Thái (15A4)

ThS. Nguyễn Thành Huy

5

Tìm hiểu luật xa gần và ứng dụng vào lập trình 3D

Đỗ Hà (15A5), Đoàn Hoàng Anh (15A6)

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như

6

Tìm hiểu mối quan hệ giữa hình và màu, ứng dụng vào việc thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Nguyễn Bình Minh (15A6), Nguyễn Đình Đạt (15 A5)

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như

7

Tìm hiểu về lập trình Android và thử  nghiệm

Nguyễn Thị Hiếu (15A5), Nguyễn Duy Phương (15A5)

ThS. Nguyễn Thị Tâm

Lưu ý:

- Các nhóm in báo cáo đầy đủ có chữ ký xác nhận của GVHD để nộp hội đồng

- Các nhóm nộp báo cáo đầy đủ bản mềm bằng cách tạo thư mục đặt tên theo nguyên tắc “TÊN SINH VIÊN-TÊN LỚP”, thư mục chứa file báo cáo (Word, PDF và Powerpoint) và file mô phỏng kết quả sản phẩm (Video quay lại kết quả) => Chia sẻ thư mục cho cô Xuân theo địa chỉ “trinhxuan@hou.edu.vn”

(22349 lần xem)