Kết quả kiểm tra chuyên môn của SV làm Chuyên đề tốt nghiệp bị chậm tiến độ HK2 năm học 2017-2018

04/04/2018 18:39
Khoa CNTT thông báo Kết quả kiểm tra chuyên môn đối với SV làm Chuyên đề bị chậm tiến độ (lần 1) và Lịch kiểm tra lần 2 như sau:

1, Chuyên đề Lập trình ứng dụng:

STT Họ tên Ngày sinh Lớp HC Đề số GVHD Công nghệ Điểm Ghi chú
1 Dương Văn An 25-03-1993 0011B4 96 Tâm C# 4  
2 Nguyễn Tuấn Anh 15-10-1995 1310A01       0 Không thực hiện
3 Trương Mỹ Dung 23-09-1995 1310A03       0 Không thực hiện
4 Trần Quang Duy 08/10/1995 1310A01       0 Không thực hiện
5 Nguyễn Đức Đại 24-09-1995 1310A02       0 Không thực hiện
6 Vũ Minh Đức 24-03-1995 1310A03 137 Tuấn C# 5  
7 Lê Văn Hải 15-06-1990 1210A06 142 T. Dũng php 0 Không thực hiện
8 Đỗ Trung Hiếu 16-12-1995 1310A03 19 Hà C# 10  
9 Nguyễn Thông Hiếu 12/02/1995 1310A03 9 H.Dũng   0 Không thực hiện
10 Phùng Trọng Hiếu 23-09-1993 0011B4 143 T. Dũng php 0 Không thực hiện
11 Trần Văn Hiện 08/01/1994 1210A02       0 Không thực hiện
12 Nguyễn Tuấn Hiệp 30-09-1994 1310A01       0 Không thực hiện
13 Tống Thị Khánh Hoài 01/03/1995 1310A01 139 Tuấn C# 3  
14 Đỗ Trung Hòa 15-02-1995 1310A01 56 Huy android 0 Không thực hiện
15 Hà Mạnh Hùng 07/11/1987 0011B2 67 Linh   0 Không thực hiện
16 Dương Trung Kiên 05/08/1993 1210A05       0 Không thực hiện
17 Nguyễn Thị Tài Linh 04/07/1996 1410A04 68 Linh android 3  
18 Bùi Duy Long 06/11/1993 0011B4 52 Huy   0 Không thực hiện
19 Vũ Thị Mai 27-09-1996 1410A02 69 Linh android 3  
20 Trịnh Đình Mạnh 24-06-1993 1210A02 113 Tùng   0 Không thực hiện
21 Trần Quang Nam 08/06/1994 1210A03 7 H.Dũng   0 Không thực hiện
22 Nguyễn Hải Ninh 09/08/1994 1210A03 70 Linh C# 10  
23 Nguyễn Dương Thành 11/07/1993 1210A01 0 Huy   0 Không thực hiện
24 Lương Quốc Toản 19-04-1995 1310A01 55 Huy android 6  
25 Trần Thùy Trang 10/03/1995 1310A03 122 Xuân C# 0 Không thực hiện
26 Nguyễn Thành Trung 05/11/1993 1210A04 10 H.Dũng   0 Không thực hiện
27 Nguyễn Thanh Tùng 10/07/1994 1210A04       0 Không thực hiện
28 Đinh Việt Tuấn 13-11-1994 1210A01       0 Không thực hiện
29 Đặng Thanh Tùng 17/09/94 1210A03 8 H.Dũng   0 Không thực hiện

2, Chuyên đề Công nghệ phần mềm:

STT Họ tên Ngày sinh Lớp HC Đề số Hướng chuyên môn Điểm Ghi chú
1 Dương Văn An 25-03-1993 0011B4 LHD01 SE 5  
2 Trương Mỹ Dung 23-09-1995 1310A03 NTH02   0 Không thực hiện
3 Trần Quang Duy 08/10/1995 1310A01 TTD01 SE 7  
4 Vũ Minh Đức 24-03-1995 1310A03 TTX01 IS 5  
5 Lê Văn Hải 15-06-1990 1210A06     0 Không thực hiện
6 Nguyễn Công Hải 18-11-1994 1210A02     0 Không thực hiện
7 Đỗ Trung Hiếu 16-12-1995 1310A03 111 SE 8  
8 Nguyễn Thông Hiếu 12/02/1995 1310A03 109 SE 3  
9 Phùng Trọng Hiếu 23-09-1993 0011B4 NTQN02   0 Không thực hiện
10 Nguyễn Tuấn Hiệp 30-09-1994 1310A01 NTH02 NS 5  
11 Tống Thị Khánh Hoài 01/03/1995 1310A01 NTQN03 MT 8  
12 Đỗ Trung Hòa 15-02-1995 1310A01 TTT01   0 Không thực hiện
13 Nguyễn Thị Huyền 30-08-1995 1310A01     0 Không thực hiện
14 Trần Thị Huyền 20-02-1996 1410A04 LHD01   0 Không thực hiện
15 Hà Mạnh Hùng 07/11/1987 0011B2     0 Không thực hiện
16 Dương Trung Kiên 05/08/1993 1210A05 NDT03   0 Không thực hiện
17 Bùi Duy Long 06/11/1993 0011B4     0 Không thực hiện
18 Nguyễn Thị Ly 04/04/1996 1410A02 NTT02 SE 7  
19 Trịnh Thị Như Mai 09/10/1994 1210A04     0 Không thực hiện
20 Vũ Thị Mai 27-09-1996 1410A02 LHD02 SE 3  
21 Trịnh Đình Mạnh 24-06-1993 1210A02 TTT01   0 Không thực hiện
22 Trần Quang Nam 08/06/1994 1210A03     0 Không thực hiện
23 Nguyễn Hải Ninh 09/08/1994 1210A03 TDH02 MT 8  
24 Lại Văn Nhúc 10/09/1994 1310A02     0 Không thực hiện
25 Nguyễn Dương Thành 11/07/1993 1210A01 135   0 Không thực hiện
26 Lương Quốc Toản 19-04-1995 1310A01 NTH02 NS 6  
27 Trần Thùy Trang 10/03/1995 1310A03 NTL02   0 Không thực hiện
28 Nguyễn Xuân Trung 03/12/1995 1310A02 NTH01 NS 6  
29 Vũ Bảo Trung 02/01/1995 1310A03 LHD01 SE 3  
30 Đinh Việt Tuấn 13-11-1994 1210A01 114   0 Không thực hiện
31 Đặng Thanh Tùng 17/09/94 1210A03     0 Không thực hiện
32 Hoàng Xuân Vũ 27-12-1995 1310A03 NTT01 SE 7  

3. Lịch đăng ký & kiểm tra lần 2:

  • Đối tượng: SV có kết quả kiểm tra lần 1 < 4.0
  • Thời gian đăng ký: 10:00-16:00 ngày 09/04/2018
  • Thời gian kiểm tra lần 2: (đang cập nhật)
(16563 lần xem)