Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ đồ án, thi tốt nghiệp kì II năm học 2017-2018

09/04/2018 11:29
Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ đồ án, thi tốt nghiệp kì II năm học 2017-2018 Thực hiện Kế hoạch đào tạo HK2 năm học 2017-2018 Khoa CNTT thông báo thời gian và địa điểm họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ đồ án, thi tốt nghiệp như sau:
  • Thời gian: 16h00 ngày 14/04/2018

  • Địa điểm: Phòng 52 CS2 - Khoa Công nghệ Thông tin

  • Đối tượng: Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp và chuyên đề tốt nghiệp

(16461 lần xem)