Thông báo triển khai kiểm tra chuyên môn lần 2 đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp bị chậm tiến độ học kỳ 2 năm học 2017-2018

11/04/2018 13:55
  1. Chuyên đề: Lập trình ứng dụng:
    1. Thời gian: 13h00 ngày 13/4/2018
    2. Địa điểm: Phòng 42
  2. Chuyên đề: Công nghệ phần mềm:
    1. Thời gian: 14h00 ngày 13/4/2018
    2. Địa điểm: Phòng 41

Chú ý: Sinh viên đem theo máy tính đã cài sẵn các chương trình cần thiết

Trả kết quả: 16h30 ngày 13/4/2018 tại P31

(2321 lần xem)