Kết quả Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018

03/05/2018 22:34
Tổ công tác NCKH khoa CNTT thông báo kết quả đánh giá đề tài NCKH SV năm học 2017-2018 như sau:
Tags: NCKH,

 

TT

Sinh viên/Nhóm sinh viên

Lớp

Tên đề tài

Giáo viên

hướng dấn

Điểm trung bình của hội đồng đánh giá

Xếp loại đề tài của hội đồng đánh giá

Giải cấp khoa (theo thang điểm ABC)

1

Đỗ Hà - Đoàn Hoàng Anh

15A05 - 15A06

Tìm hiểu luật xa gần và ứng dụng vào lập trình 3D

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như

83.8

Giỏi

Nhất

2

Nguyễn Ngọc Long- Nguyễn Bá Thái

15A04 - 15A06

Nghiên cứu hệ thống chấm thi tự động giải thuật lập trình

ThS. Nguyễn Thành Huy

82

Giỏi

Nhì

3

Vũ Thị Bích Phương

16A05

Tìm hiểu về NODEJS, Socket.IO & Express, Xây dựng ứng dụng Chat Realtime

ThS. Trịnh Thị Xuân

80.6

Giỏi

Ba

4

Đỗ Thị Minh Châm- Hoàng Duy Hưng

15A01 - 15A06

Nghiên cứu mô hình MVC xây dựng website quản lý tin tức tuyển sinh tại Viện Đại học Mở Hà Nội

ThS. Trần Tiến Dũng

76.4

Khá

KK

5

Bùi Thị Khánh Huyền

15A01

Xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến trên nền tảng Magento

ThS. Lê Hữu Dũng

77.4

Khá

KK

6

Nguyễn Thị Hiếu- Nguyễn Duy Phương

15A05

Tìm hiểu về lập trình Android và thử  nghiệm

ThS. Nguyễn Thị Tâm

74.6

Khá

KK

 

(26196 lần xem)