Thông báo về việc Triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK3 năm học 2017-2018

09/05/2018 10:18

Thực hiện Kế hoạch đào tạo HK2,3 năm học 2017-2018, tổ KHĐT - khoa CNTT thông báo triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK3 năm học 2017-2018 như sau:

 1. Các môn học có số tín chỉ <3 (thời lượng ngắn) sẽ chỉ mở vào HK3 hàng năm.
 2. Thời gian đăng ký, Điều chỉnh đăng ký, Đăng ký học cải thiện: Theo kế hoạch đào tạo
 3. Môn Giáo dục Thể chất (GDTC), Giáo dục Quốc phòng-An ninh(GDQP):
 4. Môn Kỹ thuật lập trình Đồ họa mở bắt buộc cho SV đủ điều kiện thuộc các lớp khóa 1410A trở về trước.
 5. Môn Pháp luật ĐC: SV khóa 1710A đăng ký từ 15:00 ngày 18/5/2018. 
 6. Trong học kỳ này:
  • Các sinh viên diện đã bị cảnh báo HK trước hoặc có kết quả học tập không tốt cần lưu ý đăng ký học tập phù hợp (theo sự cố vấn của thầy cô CVHT) để có thể thoát khỏi diện cảnh báo trong đợt xét tới.
  • Các sinh viên có điều kiện để làm tốt nghiệp trong HK tới nên tích luỹ, cải thiện chuyên môn đồng thời tiếp xúc với giáo viên dự kiến mời hướng dẫn để chuẩn bị hướng đề tài sẽ đăng ký trong học kỳ tới.
  • Các sinh viên gần đạt học bổng khuyến khích học tập lưu ý đăng kí học đủ số tín chỉ/kỳ/năm và tích lũy kết quả càng cao càng tốt (để thỏa mãn điều kiện xét học bổng)
 7. Khoa đặc biệt lưu ý sinh viên các khoá nhập học từ năm 2014 trở về trước: hiện đã quá thời gian học thiết kế theo chương trình đào tạo (4 năm với bậc Đại học - hệ Chính quy) cần tích cực học tập để hoàn thành chương trình đào tạo kịp thời gian được phép gia hạn theo Qui chế.
 8. Học kỳ này, Khoa tiếp tục mở các lớp Kĩ năng mềm (đây là môn học mở rộng, tuỳ chọn, không tính điểm vào kết quả học tập), gồm các kĩ năng:
  • Nghiên cứu khoa học
  • Thuyết trình
  • Quản lý thời gian
  • Làm việc nhóm
  • Tìm việc & ứng tuyển.
 9. Các sinh viên có điểm Trung bình chung tích luỹ < 2.0 cần tích cực học tập ở lớp môn mới hoặc học cải thiện để đáp ứng điều kiện tốt nghiệp theo Quy chế.
(21570 lần xem)