Thông báo điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2017-2018

18/05/2018 17:43
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 15:00 ngày 18/05/2018, khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau
Tags: tín chỉ, CTMS,
 1. Mở mới một số lớp, đăng ký đến trước 11:00 ngày 20/05/2018:
  1. 01 lớp môn Hệ quản trị CSDL (Giảng viên: Nguyễn Thị Tâm)
  2. 02 lớp Thực hành HQTCSDL (Giảng viên: Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Thị Xuân)
  3. 01 lớp môn Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu (học ghép với lớp Hệ quản trị CSDL trên)
  4. 01 lớp Kĩ thuật Lập trình đồ hoạ thuộc Chuyên ngành Công nghệ Đa phương tiện (học ghép với lớp đã mở)
 2. Hủy một số lớp do số đăng ký quá ít.
  Để đảm bảo quyền học tập của sinh viên, những sinh viên đã có đăng ký trong các lớp bị hủy được tự động chuyển sang các lớp cùng môn, cùng lịch, còn chỉ tiêu.
  Môn học Số tín chỉ Lớp tín chỉ Giảng viên Tổng số ĐK
  Ứng dụng UML trong phân tích và thiết kế 3 AAS0182018.1 Mai Thị Thúy Hà 0
  Lập trình trên thiết bị di động 3 AAS7132018.3 Lê Hữu Dũng 2
  Tiếng Anh cơ bản 2 3 MHN2122018.2 Nguyễn Thị Kim Ngân 4
  Mã nguồn mở 3 AAN7032018.1, AAN7032018.122 Nguyễn Đức Tuấn 6
  Tiếng Anh cơ bản 1 3 MHN1102018.1 Hoàng Thu Huyền 8
  Kỹ thuật điện tử số 3 AAB1132018.1 Thái Thanh Long 9
  Tiếng Anh cơ bản 3 3 MHN3132018.2, MHN3132018.217 Nguyễn Ngân Trâm 11
  Thực hành Cơ sở lập trình 1
  B204TH2018.2
  Nguyễn Thị Quỳnh Như 11
 3. Điều chuyển 15 sv đăng ký sau cùng ở mỗi lớp An ninh và Bảo mật dữ liệu thầy Trần Duy Hùng, Thái Thanh Tùng sang lớp thầy Nguyễn Đức Tuấn để đảm bảo quyền học tập của các SV đã đăng ký và giảm mật độ SV trong các lớp đông.
 4. Các lớp Pháp luật Đại cương vẫn tiếp tục đăng ký theo lịch
(22277 lần xem)