Thông báo thu học phí học kỳ 3 năm học 2017-2018

30/05/2018 13:51
Thông báo thu học phí kỳ 3 năm học 2017-2018
Tags: học phí,
- Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-ĐHM ngày 26/6/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về mức thu học phí năm học 2017-2018;

- Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về mức thu học phí của hệ đại học chính quy, song bằng nhập học năm học 2017-2018;

- Căn cứ kế hoạch học kỳ 3 năm học 2017-2018 của Khoa Công nghệ Thông tin;

- Căn cứ vào tờ trình số 09/TTr-CNTT ngày 01/11/2017 về việc phương án thu học phí hệ chính quy, bậc đại học ngành CNTT năm học 2017-2018 đã được phê duyệt;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của bộ phận Kế toán Khoa Công nghệ Thông tin;

Bộ phận kế toán Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí học kỳ 3 năm học 2017-2018 như sau:

- Đối tượng:         + Hệ Đại học Chính quy, Hệ Từ xa                        

- Mức thu:

  1. Khóa nhập học năm 2017 thu học phí theo QĐ số 258/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội. (Trường hợp học cùng các khóa 2016 trở về trước thu theo QĐ số 206/QĐ-ĐHM ngày 26/6/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội)
  2. Các khóa nhập học từ 2016 trở về trước, mức thu học phí theo QĐ số 206/QĐ-ĐHM ngày 26/6/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội. (trường hợp học chậm/học lại/học cùng khóa 2017, mức học phí thu theo quyết định số 258/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2017 của Viện Đại học Mở HN)

   - Thời gian thu:

TT

KHÓA

NGÀY THU

THỜI GIAN

I

Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Hà Nội

1

0011B, 1210A, Từ xa

12/06/2018

9g00-10g00

II

Ủy nhiệm thu qua tài khoản ngân hàng (VCB)

1

1310A, 1410A, 1510A, 1610A, 

  • Trước 07/06/2018, sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB trong thời gian thông báo, lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn số tiền thu học phí 50.000đ.
  • Ngân hàng thu học phí trong tài khoản của sinh viên từ ngày 11-15/06/2018
2 1710A
  • Trước 07/07/2018, sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB trong thời gian thông báo, lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn số tiền thu học phí 50.000đ.
  • Ngân hàng thu học phí trong tài khoản của sinh viên từ ngày 09-13/07/2018

 

  Ghi chú:

  • Sau thời hạn trên Khoa CNTT không tiếp nhận các giao dịch của sinh viên qua ngân hàng.
  • Lịch chốt học phí trên CTMS đối với các khóa từ ngày 20/06 đến 22/06/2018
  • Từ ngày 25/06 đến 26/6/2018, sinh viên có thể đến đăng ký nhận bản in sao biên lai học phí với VP Khoa (P12 - CS2). Khi đến mang theo Thẻ SV hoặc CMND.
  • Mọi trường hợp có thắc mắc cần đến gặp bộ phận Kế toán của khoa (P17) để giải quyết, không để tồn đọng đến khi thi.
(23413 lần xem)