Thông báo số 2 v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2017-2018

24/05/2018 21:26
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 15:00 ngày 24/05/2018, khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau:
Tags: tín chỉ, CTMS,
 1. Hủy một số lớp do số đăng ký quá ít.
  Để đảm bảo quyền học tập của sinh viên, những sinh viên đã có đăng ký trong các lớp bị hủy được tự động chuyển sang các lớp cùng môn, cùng lịch, còn chỉ tiêu.
  Môn học Số tín chỉ Lớp tín chỉ Giảng viên Tổng số ĐK
  Thực hành Hệ quản trị CSDL 1 W602TH2018.2 Trịnh Thị Xuân 4
  Pháp luật Đại cương 2 MHN6092018.4 Phạm Hùng Cường 25
  Pháp luật Đại cương 2 MHN6092018.3 Phùng Trọng Quế 8
 2. Thay giảng viên lớp Thực hành HQT CSDL (W602TH2018.1, W602TH2018.155)
  từ cô Nguyễn Thị Tâm sang thầy Lê Hữu Dũng
 3. Đây là thông báo cuối cùng của đợt đăng ký tín chỉ HK3 năm học 2017-2018
   
(20467 lần xem)