Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III năm học 2017-2018

08/06/2018 10:24
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Viện ĐH Mở HN;
Tags: Khảo sát,

Thừa lệnh Ban lãnh đạo khoa CNTT,

BP Thư viện khoa CNTT triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK3  năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

  • Hình thức: Khảo sát trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào trang (http://dbcl.hou.edu.vnbằng tài khoản cá nhân đã cấp theo mã sinh viên và mật khẩu là số chứng minh nhân dân. Hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.
  • Sinh viên có trách nhiệm phản hồi đầy đủ ý kiến về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên phụ trách lớp học phần mà mình đã đăng ký học.
  • Thời gian/ đối tượng thực hiện:

 

STT Khóa Thời gian
1 1510A; 1610A 02/07/2018 - 06/07/2018
2 1710A 16/07/2018 - 20/07/2018

             

(21121 lần xem)