Thông báo v/v Triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK1 năm học 2018-2019

14/08/2018 21:39
Tags: tín chỉ, CTMS,

Thực hiện kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2018-2019, khoa CNTT thông báo triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK1 năm học 2018-2019 như sau:

 1. Thời gian đăng kýĐiều chỉnh đăng ký, Đăng ký học cải thiện: Theo kế hoạch
 2. Các học phần tăng cường thực hành tiếp tục được tổ chức như đã thông báo từ HK1 năm học 2016-2017
 3. Các học phần được ưu tiên mở trong HK này là những học phần được xác định bố trí vào học kỳ lẻ (căn cứ theo Chương trình đào tạo). Sinh viên cần tập trung đăng ký cho những học phần này do sang học kỳ chẵn, các học phần của học kỳ lẻ sẽ không được ưu tiên mở.
 4. Ở học kỳ này, một số học phần được xác định thuộc về học kỳ chẵn vẫn được mở lớp khi còn tài nguyên về phòng học, giảng viên và sinh viên.
 5. Lưu ý:
  • Các sinh viên diện đã bị cảnh báo HK trước hoặc có kết quả học tập không tốt cần lưu ý đăng ký học tập phù hợp (theo sự cố vấn của thầy cô CVHT) để có thể thoát khỏi diện cảnh báo trong đợt xét tới.
  • Các sinh viên diện Bị buộc tạm ngừng học HK trước nay đã hết hạn đình chỉ cần chủ động đăng ký học tập học kì tiếp theo
  • Các sinh viên có điều kiện để làm tốt nghiệp trong HK tới nên tích luỹ, cải thiện chuyên môn đồng thời tiếp xúc với giáo viên dự kiến mời hướng dẫn để chuẩn bị hướng đề tài sẽ đăng ký trong học kỳ tới.
  • Các sinh viên gần đạt học bổng khuyến khích học tập lưu ý đăng kí học đủ số tín chỉ/năm và tích lũy kết quả càng cao càng tốt (để thỏa mãn điều kiện xét học bổng)
 6. Khoa đặc biệt lưu ý sinh viên các khoá nhập học từ năm 2014 trở về trước: hiện đã quá thời gian học thiết kế theo chương trình đào tạo (4 năm với bậc Đại học, 3 năm với bậc Cao đẳng) cần tích cực học tập để hoàn thành chương trình đào tạo kịp thời gian được phép gia hạn theo Qui chế.
(21115 lần xem)