Thông báo kết quả duyệt đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2018-2019

25/08/2018 12:20
Tags: thông báo,

Căn cứ kết quả đăng ký lớp Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm  học 2018-2019, Khoa thông báo kết quả duyệt như sau:

  1. Hủy lớp môn Đồ án tốt nghiệp (tên lớp tín chỉ: AAZ8052018.1) do số sinh viên đăng ký quá ít.
  2. Khoa đảm bảo mọi quyền của sinh viên về đề cương đã đăng ký trong phạm vi Khoa 
  3. Mọi lịch liên quan tới đồ án tốt nghiệp trong kế hoạch HK1 năm học 2018-2019 cũng đồng thời bị hủy
  4. Sinh viên nếu muốn có thể chuyển sang đăng ký các lớp Chuyên đề tốt nghiệp theo thời hạn trên kế hoạch HK1
(17245 lần xem)