Thông báo kế hoạch triển khai học kỳ 2 năm học 2011-2012

05/12/2011 14:52
Khoa CNTT thông báo kế hoạch học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp Đại học, Cao đẳng như sau
Tags: thông báo,

 

 1. Học GDQP: 
  • Đợt 1 từ ngày 19/12/2011 đến hết ngày 15/01/2011: hệ đại học khối K10. 
  • Đợt 2 từ ngày 02/02/2012 đến hết ngày 01/03/2012. hệ đại học khối K11. 
  • Đợt 3 từ ngày 02/05/2012  đến hết ngày 23/05/2012. hệ  cao đẳng lớp 711B1,B2
 2. Ngày học chính thức học kỳ 2 năm học 2011 -2012 như sau:
  • Đợt 1 học từ ngày thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2011
   • Hệ đại học: Khối K08;K09
   • Hệ cao đẳng Lớp : 709B1, B2; 710B1, B2
   • Hệ tại chức Lớp 507B1.
  • Đợt 2 học từ ngày thứ hai ngày 06 tháng 02  năm 2012
   • Hệ đại học: Khối K10
   • Hệ cao đẳng Lớp : 711B1,2
  • Đợt 3  học từ ngày thứ hai ngày 05 tháng 03năm 2012
   • Hệ đại học: Khối K11
(8814 lần xem)