Thông báo v/v Xét công nhận tốt nghiệp Đại học đợt tháng 10/2018

25/09/2018 15:56

·       Căn cứ Kế hoạch năm học 2018-2019 của Khoa Công nghệ Thông tin;

·       Căn cứ khung kế hoạch đào của Viện ĐH Mở Hà Nội năm học 2018-2019;

·       Theo sự phân công nhiệm vụ của Khoa Công nghệ Thông tin,

Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành chương trình đào tạo, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp vào đợt tháng 10 năm 2018, cụ thể như sau:

·       Đối tượng: sinh viên tích lũy đủ điều kiện về kết quả học tập theo quy định (danh sách kèm theo)

·       Thời gian nộp hồ sơ:

o   Sáng ngày 3/10/2018 (8h30-11h00)

o   Chiều ngày 3/10/2018 (13h30-16h00)

o   Sáng ngày 4/10/2018 (8h30-11h00)

·       Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 17

·       Hồ sơ cần nộp gồm:

1.  Đơn đăng ký tốt nghiệp (mẫu 1 theo QĐ 289 năm 2017 của VĐHMHN)

2.  Bản cam kết sinh viên (theo mẫu quy định)

3.  Bằng tốt nghiệp THPT (bản photo có công chứng hoặc tương đương)

4.  Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (bản photo có công chứng)

5.  Kết quả Giáo dục Thể chất

6.  Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh còn giá trị đến 15/10/2018.

7.  Bằng tốt nghiệp THPT (bản gốc/chính để kiểm tra – đối với SV chưa được thẩm định bằng)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện về kết quả học tập (TBCTL>=2.0; Tích lũy >=140 tín chỉ)

STT Lớp Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
1 0011B1 11A100049 Lã Duy Tùng 25/04/1993
2 0011B2 11A100065 Kim Ngọc Anh 20/05/1993
3 0011B3 11A100150 Nguyễn Ngọc Hoàng 08/01/1990
4 0011B4 11A100201 Vũ Văn Dương 16/03/1993
5 0011B5 11A100282 Hà Thanh Luân 23/10/1993
6 0011B6 11A100327 Trịnh Tuấn Anh 06/06/1993
7 1210A01 12A10010223 Đinh Việt Tuấn 13/11/1994
8 1210A02 12A10010181 Nguyễn Tiến Đạt 14/01/1994
9 1210A02 12A10010257 Nguyễn Công Hải 18/11/1994
10 1210A03 12A10010053 Vũ Văn Điển 11/04/1992
11 1210A03 12A10010083 Lê Minh Đức 24/04/1994
12 1210A03 12A10010131 Nguyễn Hữu Lực 01/12/1994
13 1210A04 12A10010046 Đỗ Thị Khuyên 07/06/1994
14 1210A04 12A10010173 Nguyễn Hoàng Nam 09/12/1993
15 1210A04 12A10010230 Vũ Xuân Trường 30/10/1994
16 1210A06 12A10010325 Nguyễn Hữu Giáp 28/03/1994
17 1310A01 13A10010088 Nguyễn Thị Huyền 30/08/1995
18 1310A02 13A10010018 Đỗ Văn Hoàng 01/08/1995
19 1310A02 13A10010079 Nguyễn Minh Huy 27/07/1995
20 1310A03 13A10010150 Đỗ Trung Hiếu 16/12/1995
21 1310A03 13A10010097 Dương Xuân Huy 12/03/1994
22 1310A03 13A10010092 Nguyễn Thị Liêm 09/10/1995
23 1310A03 13A10010069 Trần Ngọc Tân 04/11/1995
24 1310A03 13A10010074 Vũ Bảo Trung 01/02/1995
25 1410A01 14A10010068 Nguyễn Thanh Bình 02/05/1996
26 1410A01 14A10010076 Đình Văn Hiếu 14/12/1996
27 1410A01 14A10010200 Đặng Thị Nguyệt 14/02/1996
28 1410A01 14A10010222 Nguyễn Anh Tuấn 18/12/1996
29 1410A02 14A10010084 Lê Thu 28/05/1996
30 1410A03 14A10010166 Phạm Trung Hiếu 01/11/1996
31 1410A03 14A10010179 Phạm Thu Hương 30/12/1996
32 1410A04 14A10010186 Nguyễn Thị Kim Anh 23/02/1996
33 1410A04 14A10010014 Nguyễn Thị Đào 04/02/1996
34 1410A04 14A10010090 Lê Thị Lan Hương 21/02/1996

Lưu ý:  

Để được xét công nhận TN, trước khi nộp hồ sơ này sinh viên phải:

  • Tham gia và hoàn thành Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên (đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa).
  • Hoàn thành các nghĩa vụ liên quan (tài chính, thư viện, ...) và đạt đủ các tiêu chuẩn đối với việc xét công nhận tốt nghiệp.
  • Sinh viên không phải xin xác nhận vào bản cam kết trước khi nộp. 

Sau khi thu hồ sơ, khoa sẽ tổng hợp, kiểm tra, nếu hồ sơ nào không thỏa mãn các điều kiện của hồ sơ tốt nghiệp sẽ bị từ chối.

(17756 lần xem)