Thông báo yêu cầu hoàn thành thủ tục dự thi (đối với các sinh viên đã được duyệt thi tốt nghiệp đợt giữa năm 2011-2012)

09/12/2011 16:18
Các sinh viên đã được duyệt thi tốt nghiệp đợt giữa năm học 2011 - 2012 cần hoàn tất các thủ tục dự thi.
Tags: thông báo,

 

1. Hệ liên thông Cao đẳng - Đại học (hoàn chỉnh kiến thức) gặp cô Thủy cơ sở 1 vào ngày 10 - 12 - 2011 từ 09:00 đến 10:00 

2. Sinh viên thi lại, thi bổ sung hệ chính qui: đại học, cao đẳng: (xem danh sách đính kèm) gặp cô Tuyết tại cơ sở 2 vào ngày 10 - 12 - 2011 từ 09:00 đến 11:00 

(8731 lần xem)