Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2018 -2019

28/09/2018 09:29
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Viện ĐH Mở HN;
Tags: Khảo sát,

Thừa lệnh Ban lãnh đạo khoa CNTT,

BP VP khoa CNTT triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK1  năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

  • Hình thức: Khảo sát trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào trang http://dbcl.hou.edu.vn bằng tài khoản cá nhân đã cấp theo mã sinh viên và mật khẩu là số chứng minh nhân dân. Hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.
  • Sinh viên có trách nhiệm phản hồi đầy đủ ý kiến về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên phụ trách lớp học phần mà mình đã đăng ký học.
  • Thời gian/ đối tượng thực hiện:
STT Khóa Thời gian
1 1510A; 1610A; 1710A Từ ngày 16/10/2018 đến trước ngày 19/10/2018
2 1810A Từ ngày  22/10/2018 đến trước ngày 26/10/2018

         

(19413 lần xem)