Kết quả kiểm tra tiến độ chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2018-2019

28/09/2018 11:11
Khoa CNTT thông báo kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện Chuyên đề TN của SV trong HK1 năm học 2018-2019, như sau:

1. Môn CĐ Công nghệ phần mềm:

STT Mã SV Họ Tên Lớp HC Số đề GVHD KQ tiến độ Ghi chú
1 11A100194 Dương Văn An 0011B4 LHD02 DũngA    
2 13A10010054 Nguyễn Tuấn Anh 1310A01 TTX02 Xuân Đạt  
3 13A10010125 Trần Duy Anh 1310A02 NDT01 Tuấn Đạt  
4 11A100005 Ngô Quang Bình 0011B1 NTQN03 Như Đạt  
5 14A10010128 Đỗ Minh Châu 1410A03 TTT01 Tùng Đạt  
6 14A10010055 Bùi Đức Chiều 1410A02 NTT02 Tâm Đạt  
7 14A10010181 Bùi Xuân Chiến 1410A03 TDH02 Hùng Đạt  
8 12A10010138 Nguyễn Quốc Cường 1210A05 LHD01 DũngA Chậm tiến độ  
9 13A10010083 Trương Mỹ Dung 1310A03 NTH02 Huy    
10 13A10010005 Trần Quang Duy 1310A01 NDT01 Tuấn    
11 14A10010103 Nguyễn Thành Đạt 1410A01 TTT03 Tùng Đạt  
12 11A100014 Phạm Văn Định 0011B1 TTX03 Xuân Đạt  
13 12A10010252 Nguyễn Trọng Giáp 1210A05 NDT02 Tuấn Đạt Đạt so với thời gian thực hiện do nhận đề muộn
14 14A10010150 Trần Thanh Hải 1410A01 TTX01 Xuân Đạt  
15 13A10010080 Nguyễn Thông Hiếu 1310A03 LHD01 DũngA Chậm tiến độ  
16 13A10010012 Tống Thị Khánh Hoài 1310A01 - -   Không đến nhận đề
17 14A10010073 Phương Xuân Hoàng 1410A02 NTQN02 Như Chưa đạt  
18 14A10010031 Phạm Minh Hòa 1410A01 NTL02 Linh Đạt  
19 13A10010154 Ngô Thị Huệ 1310A02 TTX02 Xuân Đạt  
20 14A10010196 Nguyễn Tuấn Huy 1410A02 TTX01 Xuân Đạt  
21 14A10010152 Phạm Quang Huy 1410A01 NDT01 Tuấn Đạt  
22 14A10010035 Trần Thị Huyền 1410A04 LHD02 DũngA Chậm tiến độ  
23 14A10010130 Diệp Gia Hưng 1410A03 NTH01 Huy Đạt  
24 14A10010056 Phạm Thị Hương 1410A02 TTD01 DũngC Đạt  
25 13A10010095 Nguyễn Văn Khải 1310A03 TDH02 Hùng Đạt  
26 14A10010127 Trần Trọng Khôi 1410A04 TTX02 Xuân Đạt  
27 12A10010271 Dương Trung Kiên 1210A05 TTT02 Tùng Đạt  
28 14A10010104 Nguyễn Thị Lan 1410A03 TTT01 Tùng Đạt  
29 14A10010215 Nguyễn Xuân Lợi 1410A01 TTD01 DũngC Đạt  
30 14A10010093 Trần Đức Mạnh 1410A04 NTT02 Tâm Đạt  
31 12A10010105 Trịnh Đình Mạnh 1210A02 TTT03 Tùng    
32 14A10010151 Bùi Trọng Minh 1410A03 TTT01 Tùng Đạt  
33 14A10010102 Vũ Văn Nam 1410A02 TTX01 Xuân    
34 14A10010174 Bùi Đình Nghĩa 1410A02 NDT02 Tuấn Đạt  
35 14A10010039 Trịnh Thị Hồng Oanh 1410A04 TTT03 Tùng Đạt  
36 12A10010211 Nguyễn Quốc Phong 1210A05 NTL02 Linh Đạt  
37 14A10010167 Vũ Hoàng Phúc 1410A02 TTX01 Xuân Đạt  
38 13A10010002 Trương Văn Quảng 1310A03 NTH01 Huy Đạt  
39 13A10010148 Hoàng Văn Quân 1310A02 NTT01 Tâm
GV không nhận xét về tiến độ
 
40 14A10010160 Ngô Hồng Quân 1410A01 TTX02 Xuân Đạt  
41 13A10010118 Đỗ Tuấn Quỳnh 1310A03 TTD01 DũngC Đạt  
42 14A10010142 Nguyễn Thế Tài 1410A01 TTT01 Tùng Đạt  
43 14A10010137 Nguyễn Đức Tâm 1410A03 TTX02 Xuân Đạt  
44 12A10010320 Nguyễn Chí Thanh 1210A05 TTX01 Xuân
Không có nhận xét tuần nộp tiến độ
 
45 14A10010173 Nguyễn Khắc Thành 1410A04 TTX02 Xuân Đạt  
46 14A10010212 Nguyễn Hoàng Thạch Thảo 1410A03 NTL02 Linh Đạt  
47 14A10010004 Phạm Thị Phương Thảo 1410A03 NTT01 Tâm Đạt  
48 14A10010201 Trần Hoàng Thạch 1410A03 NTH02 Huy Chậm tiến độ  
49 14A10010074 Vũ Đức Thắng 1410A02 LHD01 DũngA Đạt  
50 14A10010136 Phan Đức Thịnh 1410A01 NTH01 Huy Đạt  
51 14A10010042 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ 1410A02 NDT02 Tuấn Đạt  
52 14A10010016 Nguyễn Kim Tiến 1410A04 TTX01 Xuân Đạt  
53 13A10010050 Đỗ Mạnh Toàn 1310A01 NTQN02 Như    
54 14A10010092 Vũ Mạnh Toàn 1410A02 NTT02 Tâm Đạt  
55 13A10010159 Trần Thùy Trang 1310A03 NTH01 Huy Chưa đạt  
56 12A10010277 Nguyễn Thành Trung 1210A04 LHD02 DũngA    
57 13A10010110 Nguyễn Tiến Trung 1310A02 TTT02 Tùng Đạt  
58 13A10010162 Nguyễn Xuân Trung 1310A02 TTT02 Tùng Đạt  
59 12A10010262 Nguyễn Thanh Tùng 1210A04 NTH0 Huy Chưa đạt  
60 14A10010052 Lê Vũ 1410A01 NTQN02 Như Chưa đạt  

2. Môn Chuyên đề Lập trình ứng dụng:

STT Mã SV Họ Tên Lớp HC Số đề GVHD KQ tiến độ Ghi chú
1 13A10010054 Nguyễn Tuấn Anh 1310A01 128 Tuấn Đạt Đạt so với thời gian thực hiện do nhận đề muộn
2 13A10010125 Trần Duy Anh 1310A02 144 DũngC Đạt  
3 14A10010128 Đỗ Minh Châu 1410A03 61 Linh Chưa đạt  
4 14A10010055 Bùi Đức Chiều 1410A02 141 DũngC Đạt  
5 14A10010181 Bùi Xuân Chiến 1410A03 33 Hùng Đạt  
6 12A10010138 Nguyễn Quốc Cường 1210A05 116 Xuân Đạt  
7 13A10010083 Trương Mỹ Dung 1310A03 89 Như    
8 12A10010018 Đỗ Đăng Dũng 1210A02 98 Tâm    
9 13A10010007 Nguyễn Đức Đại 1310A02 50 Huy Chậm tiến độ  
10 14A10010103 Nguyễn Thành Đạt 1410A01 49 Huy Đạt  
11 11A100014 Phạm Văn Định 0011B1 34 Hùng
Không có nhận xét tuần nộp tiến độ
 
12 12A10010252 Nguyễn Trọng Giáp 1210A05 106 Tùng Đạt  
13 14A10010150 Trần Thanh Hải 1410A01 96 Tâm Đạt  
14 13A10010080 Nguyễn Thông Hiếu 1310A03 36 Hùng Đạt  
15 14A10010073 Phương Xuân Hoàng 1410A02 1 DũngA Đạt  
16 14A10010031 Phạm Minh Hòa 1410A01 129 Tuấn Đạt  
17 13A10010154 Ngô Thị Huệ 1310A02 90 Như Chậm tiến độ  
18 14A10010196 Nguyễn Tuấn Huy 1410A02 14 Đạt  
19 14A10010152 Phạm Quang Huy 1410A01 86 Như Đạt  
20 14A10010130 Diệp Gia Hưng 1410A03 13 Đạt  
21 14A10010056 Phạm Thị Hương 1410A02 62 Linh Đạt  
22 13A10010095 Nguyễn Văn Khải 1310A03 6 DũngA Chậm tiến độ  
23 14A10010127 Trần Trọng Khôi 1410A04 87 Như Đạt  
24 12A10010271 Dương Trung Kiên 1210A05 110 Tùng Đạt  
25 14A10010104 Nguyễn Thị Lan 1410A03 46 Huy Đạt  
26 11A100219 Bùi Duy Long 0011B4 - -   Không đến nhận đề
27 14A10010215 Nguyễn Xuân Lợi 1410A01 142 DũngC Đạt  
28 14A10010093 Trần Đức Mạnh 1410A04 117 Xuân Đạt  
29 12A10010105 Trịnh Đình Mạnh 1210A02 107 Tùng    
30 14A10010151 Bùi Trọng Minh 1410A03 32 Hùng Đạt  
31 12A10010062 Trần Quang Nam 1210A03 5 DũngA Chậm tiến độ  
32 14A10010102 Vũ Văn Nam 1410A02 97 Tâm    
33 14A10010174 Bùi Đình Nghĩa 1410A02 31 Hùng Đạt  
34 14A10010039 Trịnh Thị Hồng Oanh 1410A04 109 Tùng Đạt  
35 12A10010211 Nguyễn Quốc Phong 1210A05 100 Tâm    
36 14A10010167 Vũ Hoàng Phúc 1410A02 2 DũngA Đạt  
37 13A10010002 Trương Văn Quảng 1310A03 135 Tuấn Đạt  
38 13A10010148 Hoàng Văn Quân 1310A02 65 Linh Đạt  
39 12A10010050 Lê Minh Quân 1210A02 11
Không có nhận xét tuần nộp tiến độ
 
40 14A10010160 Ngô Hồng Quân 1410A01 63 Linh Đạt  
41 13A10010118 Đỗ Tuấn Quỳnh 1310A03 35 Hùng Đạt  
42 14A10010142 Nguyễn Thế Tài 1410A01 12 Đạt  
43 14A10010137 Nguyễn Đức Tâm 1410A03 48 Huy Đạt  
44 14A10010173 Nguyễn Khắc Thành 1410A04 120 Xuân Đạt  
45 14A10010212 Nguyễn Hoàng Thạch Thảo 1410A03 119 Xuân Đạt  
46 14A10010004 Phạm Thị Phương Thảo 1410A03 131 Tuấn Đạt  
47 14A10010201 Trần Hoàng Thạch 1410A03 118 Xuân    
48 14A10010074 Vũ Đức Thắng 1410A02 47 Huy Đạt  
49 14A10010136 Phan Đức Thịnh 1410A01 130 Tuấn Đạt  
50 14A10010042 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ 1410A02 88 Như Đạt  
51 14A10010016 Nguyễn Kim Tiến 1410A04 99 Tâm Đạt  
52 13A10010050 Đỗ Mạnh Toàn 1310A01 4 DũngA    
53 14A10010092 Vũ Mạnh Toàn 1410A02 143 DũngC Đạt  
54 13A10010159 Trần Thùy Trang 1310A03 64 Linh Chậm tiến độ  
55 12A10010277 Nguyễn Thành Trung 1210A04 145 DũngC    
56 13A10010110 Nguyễn Tiến Trung 1310A02 15 Đạt  
57 12A10010198 Đặng Thanh Tùng 1210A03 108 Tùng Đạt  
58 14A10010052 Lê Vũ 1410A01 3 DũngA
Không có nhận xét tuần nộp tiến độ
 
(17881 lần xem)