Thông báo kế hoạch bố trí xe đón sinh viên khoa CNTT học GDQP đợt 1 ( 19/12/2011)

09/12/2011 16:29
Căn cứ vào kế hoạch GDQP - AN cho sinh viên và số sinh viên hiện có theo danh sách; Trung tâm GDQP Hà Nội 2 lập kế hoạch phân xe đón sinh viên Viện đại học Mở học GDQP Khoá 128 tại Trung tâm GDQP Hà Nội 2 như sau
Tags: GDQP,
 1. Kế hoạch phân xe
  Khoa Công nghệ thông tin có 289 sinh viên đi trên 7 xe: từ xe 01 đến xe 07 (có danh sách đính kèm)
 2. Địa điểm: Viện Đại học Mở Hà Nội - 101B Nguyễn Hiền, Hà Nội (cơ sở 1)
 3. Thời gian
  Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2011
  Sinh viên có mặt lúc        06h00
  Xe xuất phát lúc                06h45
(7081 lần xem)