Thông báo triển khai kiểm tra chuyên môn đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp chưa đạt tiến độ học kỳ 1 năm học 2018-2019

06/10/2018 17:08
Tags:
  1. Đối tượng: Các Sinh viên làm Chuyên đề tốt nghiệp có kết quả kiểm tra tiến độchưa ĐẠT (các trường hợp mà ô kết quả ghi là:“Chậm tiến độ”, “Chưa đạt”, “Không có nhận xét tuần nộp tiến độ”, “GV không nhận xét về tiến độ” hoặc ô kết quả không có ghi gì)
  2. Đăng ký
  • tại P31 (cô Xuân)
  • Từ 9h00 đến 15h00 ngày 10/10/2018
  • Khi đến đăng ký sinh viên đem theo bản phô tô đề để nộp
  1. Thời gian kiểm tra chuyên môn: 9h00 ngày 18/10/2018 tại P23
  2. Thời gian trả kết quả:9h00 ngày 19/10/2018 tại P31
(2071 lần xem)