Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 2 học kỳ I năm học 2018 -2019

08/11/2018 16:01
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Viện ĐH Mở HN;
Tags: Khảo sát,

Thừa lệnh Ban lãnh đạo Khoa Công nghệ Thông tin,

Bộ phận văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 2 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

  • Đối tượng: Những sinh viên chưa hoàn thành khảo sát trong đợt 1. (Danh sách kèm theo)
  • Hình thức: Khảo sát trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào trang (http://dbcl.hou.edu.vn) bằng tài khoản cá nhân đã cấp theo mã sinh viên và mật khẩu là số chứng minh nhân dân. Hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.
  • Sinhviên phải có trách nhiệm phản hồi đầy đủ ý kiến về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên phụ trách lớp học phần mà mình đã đăng ký học.
  • Thời gian/ đối tượng thực hiện:

STT

Lớp

CVHT

Thời gian khảo sát

Ngày khảo sát

Phòng làm khảo sát

Ghi chú

1

1510A01

Trịnh Thị Xuân

9h - 9h15

14/11/2018

P32

 

2

1510A02

Nguyễn Thùy Linh

14h - 14h15

12/11/2018

P33

 

3

1510A03

Mai Thị Thúy Hà

8h-8h15

14/11/2018

P32

 

4

1510A04

Mai Thị Thúy Hà

8h30 - 8h45

14/11/2018

P32

 

5

1510A05

Nguyễn Thị Tâm

13h30-14h00

15/11/2018

P34

 

6

1510A06

Nguyễn Thị Quỳnh Như

11h-11h30

16/11/2018

P34

 

7

1610A01

Trần Tiến Dũng

10h00-10h30

13/11/2018

P32

 

8

1610A02

Trần Tiến Dũng

10h00-10h30

13/11/2018

P32

 

9

1610A03

Dương Chí Bằng

10h-10h30

15/11/2018

P34

 

10

1610A04

Nguyễn Thị Thúy Lan

10h30-10h45

13/11/18

P33

 

11

1610A05

Nguyễn Thùy Linh

14h15 - 14h30

12/11/2018

P33

 

12

1610A06

Nguyễn Đức Tuấn

07h45-08h00

09/11/2018

P33

 

13

1710A01

Nguyễn Thành Huy

9h15-9h30

14/11/2018

P33

 

14

1710A02

Dương Chí Bằng

10h30-11h00

15/11/2018

P34

 

15

1710A03

Nguyễn Đức Tuấn

08h50-09h05

09/11/2018

P33

 

16

1710A04

Lê Thị Thanh Thùy

8h15-8h30

14/11/2018

P32

 

17

1710A05

Trịnh Thị Xuân

9h15 - 09h30

14/11/2018

P32

 

18

1710A06

Trần Duy Hùng

10g45-11g00

13/11/2018

P33

 

19

1810A01

Trương Công Đoàn

9h30-10h

14/11/2018

P32

 

20

1810A02

Mai Thị Thúy Hà

8h45 - 9h00

14/11/2018

P32

 

21

1810A03

Nguyễn Thị Thúy Lan

10h-10h15

13/11/18

P33

 

22

1810A04

Nguyễn Thị Quỳnh Như

11h-11h30

16/11/2018

34

 

23

1810A05

Nguyễn Thị Tâm

13h30-14h00

15/11/2018

P34

 

         
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THAM GIA KHẢO SÁT ĐỢT 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
STT Lớp Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Kết quả khảo sát
1 1510A01 15A10010300 Nguyễn Tuấn Anh 25/11/1997 Nam 0|2
2 1510A01 15A10010001 Nguyễn Thị Phương Anh 14/06/1997 Nữ 0|1
3 1510A01 15A10010334 Nguyễn Thị Thu Hà 27/03/1997 Nữ 2|4
4 1510A01 15A10010174 Nguyễn Thị Minh Hảo 07/06/1997 Nữ 0|3
5 1510A01 15A10010076 Nguyễn Hoàng Hiệp 25/01/1997 Nam 0|4
6 1510A01 15A10010321 Vũ Đức Hoàn 31/10/1997 Nam 0|3
7 1510A01 15A10010124 Lại Minh Hoàng 22/01/1997 Nam 0|3
8 1510A01 15A10010022 Lương Thị Hương 06/04/1996 Nữ 0|2
9 1510A01 15A10010195 Vũ Đức Khánh 09/04/1997 Nam 0|5
10 1510A01 15A10010326 Lưu Trung Kiên 06/12/1997 Nam 0|3
11 1510A01 15A10010026 Nguyễn Phương Nam 16/06/1997 Nam 0|2
12 1510A01 15A10010236 Phạm Thị Lan Phương 19/06/1997 Nữ 0|4
13 1510A01 15A10010052 Nguyễn Văn Tân 10/04/1997 Nam 0|5
14 1510A01 15A10010133 Nguyễn Tiến Thành 04/10/1997 Nam 0|3
15 1510A01 15A10010156 Nguyễn Văn Trãi 17/10/1997 Nam 0|5
16 1510A01 15A10010215 Nguyễn Trí Trung 07/10/1997 Nam 0|4
15A2            
1 1510A02 15A10010193 Nguyễn Thị Hoàng Anh 07/10/1997 Nữ 0|2
2 1510A02 15A10010118 Bùi Tiến Anh 05/12/1997 Nam 0|5
3 1510A02 15A10010278 Đặng Duy Anh 13/09/1997 Nam 0|1
4 1510A02 15A10010015 Lê Văn Chiến 12/10/1996 Nam 0|4
5 1510A02 15A10010299 Vũ Mạnh Đức 03/03/1997 Nam 0|2
6 1510A02 15A10010328 Đào Minh Đức 18/02/1997 Nam 0|3
7 1510A02 15A10010213 Lưu Đình Hải 02/01/1997 Nam 0|3
8 1510A02 15A10010284 Trần Đức Hoà 12/03/1997 Nam 0|4
9 1510A02 15A10010209 Vũ Huy Hoàng 18/11/1997 Nam 0|3
10 1510A02 15A10010109 Trần Mạnh Hùng 27/03/1997 Nam 0|5
11 1510A02 15A10010201 Hà Mạnh Kiên 13/04/1997 Nam 0|3
12 1510A02 15A10010229 Trần Thị Diệu Linh 07/06/1997 Nữ 0|4
13 1510A02 15A10010034 Võ Đức Lương 29/10/1997 Nam 0|2
14 1510A02 15A10010282 Phùng Khánh Ly 02/01/1997 Nữ 0|2
15 1510A02 15A10010060 Lê Hồng Nam 02/02/1997 Nam 0|2
16 1510A02 15A10010014 Đinh Thị Nga 15/04/1997 Nữ 0|3
17 1510A02 15A10010161 Hoàng Anh Quân 29/01/1997 Nam 0|2
18 1510A02 15A10010102 Lê Quang Sơn 14/09/1997 Nam 0|4
19 1510A02 15A10010233 Nhữ Thị Thu Thảo 08/04/1997 Nữ 0|3
20 1510A02 15A10010062 Hoàng Việt Tiến 10/06/1997 Nam 0|4
21 1510A02 15A10010078 Vũ Thị Như Trâm 22/07/1997 Nữ 0|2
22 1510A02 15A10010265 Vũ Thu Trang 03/07/1997 Nữ 0|3
23 1510A02 15A10010254 Lê Thanh Tuấn 28/06/1997 Nam 0|4
15A3            
1 1510A03 15A10010221 Nguyễn Duy Anh 16/02/1997 Nam 0|2
2 1510A03 15A10010043 Hoàng Bảo Châu 15/02/1997 Nữ 0|4
3 1510A03 15A10010307 Đoàn Quang Chính 09/02/1997 Nam 0|3
4 1510A03 15A10010197 Lã Thái Dương 20/12/1997 Nam 0|5
5 1510A03 15A10010175 Phạm Hải Đăng 28/08/1997 Nam 0|4
6 1510A03 15A10010291 Lưu Xuân Đạt 05/03/1997 Nam 0|2
7 1510A03 15A10010320 Hoàng Văn Điều 16/06/1997 Nam 0|4
8 1510A03 15A10010028 Hoàng Đức Giang 24/11/1997 Nam 0|4
9 1510A03 15A10010037 Võ Ngọc Hải 04/08/1997 Nam 0|3
10 1510A03 15A41010089 Phạm Thị Minh Hạnh 19/02/1997   0|4
11 1510A03 15A10010264 Nguyễn Đức Hậu 25/08/1997 Nam 0|4
12 1510A03 15A10010059 Nguyễn Trung Hiếu 15/03/1996 Nam 0|3
13 1510A03 15A10010250 Nguyễn Thành Hoàn 20/12/1996 Nam 0|3
14 1510A03 15A10010137 Đinh Văn Hoằng 16/05/1997 Nam 0|3
15 1510A03 15A10010222 Vũ Mạnh Hùng 25/10/1997 Nam 0|2
16 1510A03 15A10010117 Đặng Thị Huyền 11/10/1997 Nữ 0|5
17 1510A03 15A10010322 Tăng Duy Khánh 17/07/1997 Nam 0|4
18 1510A03 15A10010127 Nguyễn Ngọc Linh 29/05/1997 Nam 0|3
19 1510A03 15A10010249 Phan Ngọc Linh 02/06/1997 Nữ 0|2
20 1510A03 15A10010230 Vũ Thanh Mai 19/08/1997 Nữ 0|1
21 1510A03 15A10010276 Đặng Duy Nam 14/07/1997 Nam 0|2
22 1510A03 15A10010099 Hoàng Thị Ngân 12/12/1997 Nữ 0|2
23 1510A03 15A10010318 Lại Thu Nguyệt 26/07/1997 Nữ 0|1
24 1510A03 15A10010004 Lê Thị Hồng Nhung 26/04/1997 Nữ 0|5
25 1510A03 15A10010097 Đào Xuân Phong 23/09/1997 Nam 0|3
26 1510A03 15A10010113 Nguyễn Gia Minh Quang 18/01/1997 Nam 0|4
27 1510A03 15A10010262 Nguyễn Thế Thái 02/12/1997 Nam 0|3
28 1510A03 15A10010100 Lê Văn Thanh 24/03/1997 Nam 0|3
29 1510A03 15A10010203 Nguyễn Viết Tiến 02/08/1997 Nam 0|3
30 1510A03 15A10010049 Nguyễn Thanh Tùng 24/08/1997 Nam 0|4
31 1510A03 15A10010268 Trần Thị Xuyên 07/12/1997 Nữ 0|4
15A4            
1 1510A04 15A10010053 Phạm Tuấn Anh 15/08/1997 Nam 0|5
2 1510A04 15A10010068 Nguyễn Thị Lệ Anh 10/10/1997 Nữ 0|4
3 1510A04 15A10010240 Lê Đình Bách 17/05/1997 Nam 0|1
4 1510A04 15A10010077 Trần Thiện Chiến 02/12/1997 Nam 0|2
5 1510A04 15A10010289 Nguyễn Tiến Dũng 25/10/1997 Nam 0|5
6 1510A04 15A10010259 Bùi Tùng Dương 19/10/1997 Nam 0|2
7 1510A04 15A10010217 Đỗ Quang Đạo 19/10/1997 Nam 0|3
8 1510A04 15A10010106 Nguyễn Phú Hải 27/09/1997 Nam 0|2
9 1510A04 15A10010148 Nguyễn Thị Thanh Hiền 23/12/1997 Nữ 0|4
10 1510A04 15A10010075 Nguyễn Trung Hiếu 07/11/1997 Nam 0|5
11 1510A04 15A10010111 Phạm Đăng Hiếu 19/10/1997 Nam 0|3
12 1510A04 15A10010046 Phùng Đức Hoàng 29/11/1997 Nam 0|5
13 1510A04 15A10010216 Phạm Tuấn Hưng 07/03/1997 Nam 0|4
14 1510A04 15A10010108 Phạm Gia Huy 10/09/1997 Nam 0|2
15 1510A04 15A10010275 Nguyễn Đình Khánh 13/12/1996 Nam 0|5
16 1510A04 15A10010235 Đặng Thị Phương Lan 28/04/1997 Nữ 0|3
17 1510A04 15A10010073 Nguyễn Hoàng Linh 13/09/1997 Nam 0|2
18 1510A04 15A10010317 Hồ Sỹ Lĩnh 22/02/1997 Nam 0|2
19 1510A04 15A10010009 Lê Đức Mạnh 02/08/1997 Nam 0|3
20 1510A04 15A10010309 Tạ Duy Mạnh 10/04/1997 Nam 0|3
21 1510A04 15A10010116 Lương Thị Trà My 20/03/1997 Nữ 0|3
22 1510A04 15A10010296 Phạm Văn Nam 12/07/1997 Nam 0|3
23 1510A04 15A10010279 Trịnh Thị Nga 15/05/1996 Nữ 0|2
24 1510A04 15A10010091 Nguyễn Thị Ngân 06/05/1996 Nữ 3|4
25 1510A04 15A10010084 Nguyên Thị Thu Phương 26/11/1997 Nữ 0|3
26 1510A04 15A10010324 Nguyễn Xuân Phương 12/11/1997 Nam 0|3
27 1510A04 15A10010295 Lê Quang Sơn 20/02/1997 Nam 0|4
28 1510A04 15A10010007 Bùi Hữu Thắng 27/12/1997 Nam 0|3
29 1510A04 15A10010159 Phan Văn Thảo 10/01/1997 Nam 0|4
30 1510A04 15A10010129 Nguyễn Thị Huyền Thương 14/12/1998 Nữ 0|4
31 1510A04 15A10010312 Trịnh Thị Tuyến 22/11/1996 Nữ 0|3
32 1510A04 15A10010024 Vũ Thị Vân 26/10/1997 Nữ 0|1
33 1510A04 15A10010257 Ngô Hải Yến 21/10/1997 Nữ 0|2
15A5            
1 1510A05 15A10010208 Nguyễn Tuấn Anh 21/05/1997 Nam 0|4
2 1510A05 15A10010011 Trương Quốc Bảo 30/01/1997 Nam 0|3
3 1510A05 15A10010196 Vũ Triều Dương 12/01/1997 Nam 0|2
4 1510A05 15A10010270 Nguyễn Thị Đông 06/11/1989 Nữ 0|2
5 1510A05 15A10010211 Đỗ Hà 21/04/1997 Nam 1|2
6 1510A05 15A10010125 Nguyễn Như Hiển 23/08/1997 Nam 0|4
7 1510A05 15A10010110 Nguyễn Việt Hoàng 28/11/1997 Nam 0|3
8 1510A05 15A10010006 Trần Hữu Khánh 25/10/1997 Nam 0|2
9 1510A05 15A10010018 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 23/06/1997 Nữ 0|3
10 1510A05 15A10010142 Mai Văn Nghĩa 29/09/1997 Nam 0|2
11 1510A05 15A10010277 Trần Duy Phương 01/12/1996 Nam 0|3
12 1510A05 15A10010186 Phí Mạnh Thắng 22/11/1997 Nam 0|3
13 1510A05 15A10010227 Nguyễn Tự Thành 22/08/1997 Nam 0|4
14 1510A05 15A10010269 Bùi Văn Thảo 28/04/1996 Nam 0|3
15 1510A05 15A10010210 Dư Tuấn Toàn 26/05/1997 Nam 0|3
16 1510A05 15A10010143 Võ Quỳnh Trang 01/03/1997 Nữ 0|2
17 1510A05 15A10010152 Ninh Đình Trung 30/05/1994 Nam 0|4
18 1510A05 15A10010294 Bùi Thanh Tú 15/11/1997 Nam 0|3
19 1510A05 15A10010228 Nguyễn Anh Tuấn 31/10/1997 Nam 0|3
15A6            
1 1510A06 15A10010119 Nguyễn Đình Việt Anh 24/02/1997 Nam 0|2
2 1510A06 15A10010166 Trịnh Quang Anh 02/01/1997 Nam 0|4
3 1510A06 15A10010045 La Thế Đức 09/03/1997 Nam 0|2
4 1510A06 15A10010041 Lê Minh Đức 03/09/1997 Nam 0|1
5 1510A06 15A10010237 Nguyễn Khánh Linh 25/11/1997 Nữ 0|4
6 1510A06 15A10010311 Nguyễn Quang Ninh 30/05/1997 Nam 0|3
7 1510A06 15A10010072 Lê Quỳnh Phương 10/09/1997 Nữ 0|4
8 1510A06 15A10010107 Dương Hùng Sơn 19/08/1997 Nam 0|3
9 1510A06 15A10010207 Nguyễn Ngọc Thành 18/09/1997 Nam 0|3
10 1510A06 15A10010308 Nguyễn Thành Trung 26/07/1997 Nam 0|4
Khóa 2016
1 1610A01 16A10010347 Vũ Việt Anh 18/03/1998 Nam 0|4
2 1610A01 16A10010136 Đào Ngọc Chung 18/09/1998 Nam 0|4
3 1610A01 16A10010140 Nguyễn Văn Dũng 22/05/1998 Nam 0|3
4 1610A01 16A10010076 Bùi Ánh Dương 25/06/1998 Nam 1|3
5 1610A01 16A10010070 Nguyễn Phương Hoàn 15/05/1998 Nam 0|3
6 1610A01 16A12010127 Phạm Quang Huy 05/08/1998   0|4
7 1610A01 16A10010338 Nguyễn Văn Huỳnh 18/06/1998 Nam 0|4
8 1610A01 16A10010085 Trần Thị Li 05/09/1998 Nữ 0|3
16A2            
1 1610A02 16A10010120 Nguyễn Đức Chiến 01/12/1998 Nam 0|4
2 1610A02 16A10010081 Bùi Thúy Hà 27/07/1998 Nữ 0|6
3 1610A02 16A10010263 Đặng Thị Hay 01/11/1998 Nữ 0|5
4 1610A02 16A10010179 Trần Văn Hiếu 04/05/1998 Nam 0|3
5 1610A02 16A10010092 Hoàng Minh Hiếu 05/01/1998 Nam 0|4
6 1610A02 16A10010329 Giáp Thanh Hoàng 04/03/1998 Nam 0|1
7 1610A02 16A10010361 Nguyễn Thị Hồng Huệ 11/03/1998 Nữ 0|4
8 1610A02 16A10010334 Nguyễn Duy Huỳnh 24/01/1998 Nam 0|5
9 1610A02 16A10010302 Bùi Tùng Lâm 07/06/1998 Nam 0|4
10 1610A02 16A10010038 Lê Hoàng Nam 27/09/1998 Nam 0|4
11 1610A02 16A10010132 Lê Minh Ngọc 16/08/1998 Nam 0|3
12 1610A02 16A10010214 Vũ Kiều Oanh 10/11/1998 Nữ 0|6
13 1610A02 16A10010367 Lê Tài Phúc 23/10/1995 Nam 0|1
14 1610A02 16A10010187 Nguyễn Ngọc Sơn 22/04/1998 Nam 0|5
15 1610A02 16A10010174 Vương Thị Cẩm Tú 09/11/1998 Nữ 0|4
16 1610A02 16A10010251 Nguyễn Đức Việt 09/08/1998 Nam 0|3
17 1610A02 16A10010055 Đỗ Hoàng Vũ 08/04/1998 Nam 0|3
16A3            
1 1610A03 16A10010172 Nguyễn Quốc Bảo 07/12/1995 Nam 0|5
2 1610A03 16A10010051 Trần Minh Chiến 15/03/1998 Nam 0|4
3 1610A03 16A10010377 Phạm Hùng Cường 19/11/1998 Nam 0|4
4 1610A03 16A10010103 Phạm Duy Hiếu 05/10/1998 Nam 0|4
5 1610A03 16A10010264 Vũ Quang Huy 24/08/1998 Nam 0|5
6 1610A03 16A12010117 Trần Nguyên Khải 18/01/1998   0|4
7 1610A03 16A10010086 Trình Đức Khanh 03/02/1998 Nam 0|6
8 1610A03 16A10010142 Nguyễn Văn Khanh 15/08/1998 Nam 0|3
9 1610A03 16A10010019 Đặng Văn Ngọc 13/03/1998 Nam 0|4
10 1610A03 16A10010112 Đỗ Thị Minh Tâm 16/09/1998 Nữ 0|5
11 1610A03 16A10010365 Đặng Thị Thanh 05/06/1998 Nữ 0|2
12 1610A03 16A10010320 Nguyễn Thị Cẩm Tú 01/12/1998 Nữ 0|4
13 1610A03 16A10010168 Nguyễn Anh Tuấn 11/07/1998 Nam 0|5
14 1610A03 16A10010106 Vũ Thế Vũ 22/12/1998 Nam 0|1
16A4            
1 1610A04 16A10010151 Cao Ngọc Anh 10/09/1998 Nam 0|3
2 1610A04 16A10010008 Trần Ngọc Bảo 21/10/1998 Nam 0|5
3 1610A04 16A10010013 Nguyễn Minh Chiến 18/07/1998 Nam 0|5
4 1610A04 16A10010101 Hồ Hạnh Dung 15/07/1998 Nữ 0|4
5 1610A04 16A10010044 Nguyễn Quốc Duy 30/11/1998 Nam 0|4
6 1610A04 16A10010300 Trần Quốc Đạt 22/09/1997 Nam 0|3
7 1610A04 16A10010004 Nguyễn Thành Đô 09/11/1998 Nam 0|5
8 1610A04 16A10010354 Đàm Thận Đức 14/01/1998 Nam 0|5
9 1610A04 16A10010026 Nguyễn Thị Hảo 14/12/1998 Nữ 0|5
10 1610A04 16A10010305 Nguyễn Văn Hiệp 24/11/1998 Nam 0|4
11 1610A04 16A10010268 Vũ Thị Minh Hòa 24/06/1998 Nữ 0|5
12 1610A04 16A10010222 Vũ Huy Hoàng 14/11/1998 Nam 1|4
13 1610A04 16A10010242 Hoàng Duy Hưng 26/03/1998 Nam 0|4
14 1610A04 16A10010339 Nguyễn Văn Khánh 07/02/1998 Nam 0|3
15 1610A04 16A10010175 Nguyễn Quốc Khánh 01/03/1998 Nam 0|7
16 1610A04 16A10010075 Cao Quyền Linh 14/03/1998 Nam 0|3
17 1610A04 16A10010017 Lại Thế Long 19/01/1998 Nam 0|3
18 1610A04 16A10010198 Nguyễn Đức Minh 13/03/1998 Nam 0|3
19 1610A04 16A10010260 Vũ Viết Nam 01/07/1998 Nam 0|4
20 1610A04 16A10010314 Nguyễn Văn Trung Nguyên 15/06/1997 Nam 0|2
21 1610A04 16A10010395 Phạm Khả Phong 11/12/1997 Nam 0|4
22 1610A04 16A10010162 Đồng Duy Phương 03/12/1998 Nam 0|4
23 1610A04 16A10010196 Phạm Sỹ Thắng 24/07/1998 Nam 0|4
24 1610A04 16A10010167 Nguyễn Xuân Thưởng 26/03/1998 Nam 0|5
25 1610A04 16A10010346 Nguyễn Quang Trung 10/01/1998 Nam 0|3
26 1610A04 16A10010392 Đào Văn Tuyến 30/08/1996 Nam 0|3
27 1610A04 16A10010177 Phạm Văn Việt 21/08/1998 Nam 0|2
16A5            
1 1610A05 16A10010027 Phạm Tuấn Anh 12/11/1998 Nam 0|3
2 1610A05 16A10010018 Hoàng Tuấn Anh 24/07/1998 Nam 0|4
3 1610A05 16A10010066 Phạm Trọng Bảo 29/12/1998 Nam 0|5
4 1610A05 16A10010014 Đặng Đình Chung 11/06/1998 Nam 3|3
5 1610A05 16A10010237 Nguyễn Khắc Dương 18/01/1998 Nam 0|4
6 1610A05 16A10010154 Nguyễn Trí Đạt 28/10/1998 Nam 0|3
7 1610A05 16A10010370 Đào Phạm Duy Đạt 28/01/1998 Nam 0|0
8 1610A05 16A10010160 Nguyễn Đăng Hải 16/01/1998 Nam 0|4
9 1610A05 16A10010266 Nguyễn Hải Hiệu 12/09/1998 Nam 0|5
10 1610A05 16A10010253 Đinh Trung Hiếu 28/07/1998 Nam 1|5
11 1610A05 16A10010046 Nguyễn Hữu Hóa 08/10/1997 Nam 0|3
12 1610A05 16A10010333 Trần Văn Hoàng 20/02/1997 Nam 0|3
13 1610A05 16A10010207 Nguyễn Văn Hùng 02/08/1998 Nam 0|4
14 1610A05 16A10010117 Nguyễn Thị Mai Hương 05/10/1998 Nữ 0|4
15 1610A05 16A10010118 Trần Quang Huy 15/12/1998 Nam 0|3
16 1610A05 16A10010002 Vũ Thu Huyền 07/11/1998 Nữ 0|4
17 1610A05 16A10010324 Mai Gia Khánh 12/09/1998 Nam 0|3
18 1610A05 16A10010163 Vũ Thế Kiên 04/03/1998 Nam 0|4
19 1610A05 16A10010259 Nguyễn Khánh Linh 18/04/1998 Nữ 0|3
20 1610A05 16A10010254 Đỗ Viết Mạnh 15/02/1998 Nam 0|4
21 1610A05 16A10010110 Vũ Hồng Minh 09/10/1998 Nam 0|3
22 1610A05 16A10010326 Đào Ngọc Nam 26/01/1998 Nam 0|3
23 1610A05 16A10010058 Vũ Thị Bích Phương 05/03/1998 Nữ 2|4
24 1610A05 16A10010278 Nguyễn Hồng Quân 02/11/1998 Nam 0|4
25 1610A05 16A10010282 Phạm Thị Quỳnh 27/06/1998 Nữ 0|3
26 1610A05 16A10010064 Phạm Đức Lâm Sơn 07/10/1998 Nam 0|2
27 1610A05 16A10010056 Nguyễn Trường Sơn 17/04/1998 Nam 0|4
28 1610A05 16A10010024 Nguyễn Viết Thái 01/05/1997 Nam 0|4
29 1610A05 16A10010148 Nguyễn Văn Thắng 20/11/1998 Nam 0|5
30 1610A05 16A10010243 Mai Văn Thanh 06/08/1998 Nam 0|3
31 1610A05 16A10010321 Nguyễn Anh Thư 31/12/1998 Nữ 0|4
32 1610A05 16A10010137 Phạm Thị Thủy 22/06/1998 Nữ 0|4
33 1610A05 16A10010240 Lương Ngọc Trung 01/01/1998 Nam 0|3
34 1610A05 16A10010258 Hồ Quang Tuấn 27/07/1998 Nam 0|2
35 1610A05 16A10010376 Cao Đức Tuấn 27/11/1998 Nam 0|1
36 1610A05 16A10010119 Đỗ Mạnh Tùng 18/12/1998 Nam 0|3
37 1610A05 16A10010244 Nguyễn Hoàng Việt 08/02/1998 Nam 0|4
38 1610A05 16A10010138 Lê Quang Vinh 29/10/1998 Nam 0|5
16A6            
1 1610A06 16A10010185 Hoàng Thị Ngọc Anh 14/03/1998 Nữ 0|4
2 1610A06 16A10010155 Hà Thị Vân Anh 06/05/1998 Nữ 0|2
3 1610A06 16A10010139 Phan Minh Cường 26/12/1998 Nam 0|3
4 1610A06 16A10010277 Nguyễn Chí Dũng 29/10/1998 Nam 0|5
5 1610A06 16A10010327 Phạm Tùng Dương 02/12/1998 Nam 0|1
6 1610A06 16A10010130 Đỗ Khắc Đức 26/12/1998 Nam 0|2
7 1610A06 16A10010315 Hà Thị Hằng 19/10/1998 Nữ 1|4
8 1610A06 16A10010033 Từ Minh Hiếu 22/01/1998 Nam 1|2
9 1610A06 16A10010250 Hồ Minh Hoàng 26/10/1997 Nam 0|4
10 1610A06 16A10010269 Trần Mạnh Hùng 18/02/1998 Nam 0|3
11 1610A06 16A10010385 Trịnh Đức Huy 22/11/1998 Nam 0|3
12 1610A06 16A10010295 Nguyễn Văn Huy 29/05/1998 Nam 0|1
13 1610A06 16A10010382 Vũ Thị Huyền 10/08/1998 Nữ 0|2
14 1610A06 16A10010313 Phạm Trung Kiên 17/10/1998 Nam 0|6
15 1610A06 16A10010312 Lê Thị Lệ 30/07/1998 Nữ 0|3
16 1610A06 16A10010270 Đặng Văn Nam 27/05/1998 Nam 0|4
17 1610A06 16A10010054 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 08/10/1998 Nữ 0|3
18 1610A06 16A10010016 Nguyễn Cường Phong 05/11/1998 Nam 0|6
19 1610A06 16A10010025 Vũ Văn Sự 29/08/1998 Nam 0|5
20 1610A06 16A10010029 Nguyễn Thị Phương Thảo 23/05/1997 Nữ 0|4
21 1610A06 16A10010050 Hà Minh Toại 28/03/1997 Nam 0|4
22 1610A06 16A10010336 Bùi Đức Tú 13/05/1998 Nam 0|4
23 1610A06 16A10010113 Cao Sơn Tùng 14/09/1998 Nam 0|4
Khóa 2017
1 1710A01 17A10010093 Lê Tuấn Anh 24/08/1999 Nam 0|3
2 1710A01 17A10010332 Phạm Văn Hải 06/01/1999 Nam 0|4
3 1710A01 17A10010261 Trương Văn Học 12/01/1999 Nam 0|5
4 1710A01 17A10010254 Kiều Quốc Khánh 02/09/1998 Nam 0|4
5 1710A01 17A10010207 Nguyễn Trung Kiên 09/09/1999 Nam 0|5
6 1710A01 17A10010002 Phùng Tuấn Long 07/09/1999 Nam 0|5
7 1710A01 17A10010173 Hoàng Thế Lực 02/05/1999 Nam 0|4
8 1710A01 17A10010163 Lê Phương Nam 11/07/1999 Nam 0|5
9 1710A01 17A10010034 Lê Văn Nguyên 23/11/1999 Nam 2|5
10 1710A01 17A10010038 Hồ Đức Thắng 23/04/1999 Nam 0|4
17A2            
1 1710A02 17A10010252 Vũ Tuấn Anh 06/09/1999 Nam 0|3
2 1710A02 17A10010147 Nguyễn Tấn Dũng 15/03/1999 Nam 0|4
3 1710A02 17A10010144 Nguyễn Ngọc Đạt 07/09/1999 Nam 0|4
4 1710A02 17A10010087 Nguyễn Phương Hà 07/03/1999 Nữ 0|4
5 1710A02 17A10010145 Đặng Thị Thu Hằng 22/08/1999 Nữ 0|5
6 1710A02 17A10010231 Nguyễn Văn Hiến 28/03/1998 Nam 0|4
7 1710A02 17A10010127 Nguyễn Thị Thùy Hương 22/07/1999 Nữ 0|5
8 1710A02 17A10010119 Cao Đắc Khoa 04/04/1999 Nam 0|4
9 1710A02 17A10010020 Quách Hoàng Long 05/12/1999 Nam 0|3
10 1710A02 17A10010122 Nguyễn Tiến Long 25/05/1999 Nam 0|3
11 1710A02 17A10010176 Trịnh Đức Minh 31/05/1999 Nam 0|2
12 1710A02 17A10010348 Trịnh Lam Sơn 02/07/1996 Nam 0|3
13 1710A02 17A10010121 Nguyễn Đức Tâm 31/05/1999 Nam 0|4
14 1710A02 17A10010084 Nguyễn Chí Tạo 05/07/1999 Nam 0|5
15 1710A02 17A10010183 Nguyễn Mạnh Tiến 03/09/1999 Nam 0|4
16 1710A02 17A10010053 Vũ Văn Việt 15/02/1999 Nam 0|4
17 1710A02 17A10010315 Phạm Quang Vinh 10/11/1999 Nam 0|4
17A3            
1 1710A03 17A10010195 Lê Đức Anh 07/11/1999 Nam 0|6
2 1710A03 17A10010299 Nguyễn Văn Chung 22/03/1999 Nam 0|5
3 1710A03 17A10010006 Ngô Thị Hằng 29/12/1999 Nữ 0|4
4 1710A03 17A10010036 Nguyễn Công Lâm 20/10/1999 Nam 2|4
5 1710A03 17A10010082 Đỗ Quang Linh 26/09/1999 Nam 0|3
6 1710A03 17A10010143 Lê Thị Ngọc 03/11/1999 Nữ 0|4
7 1710A03 17A10010037 Ngô Nhật Ninh 17/11/1999 Nam 0|5
8 1710A03 17A10010132 Hoàng Xuân Phong 05/06/1999 Nam 0|3
9 1710A03 17A10010297 Đỗ Thị Minh Phước 25/12/1998 Nữ 0|5
10 1710A03 17A10010057 Phùng Văn Quang 07/08/1999 Nam 0|4
11 1710A03 17A10010235 Đỗ Thị Sen 08/03/1999 Nữ 0|5
12 1710A03 17A10010346 Trần Hữu Thái 19/09/1998 Nam 1|2
17A4            
1 1710A04 17A10010007 Chử Ngọc Ánh 25/05/1999 Nữ 0|5
2 1710A04 17A10010227 Văn Đình Bình 12/01/1999 Nam 0|6
3 1710A04 17A10010273 Trình Hoàng Cương 06/05/1999 Nam 0|4
4 1710A04 17A10010307 Bùi Đức Cường 17/11/1999 Nam 0|4
5 1710A04 17A10010329 Mai Ngọc Hân 31/05/1999 Nữ 0|6
6 1710A04 17A10010322 Bùi Thị Hạnh 19/11/1999 Nữ 0|6
7 1710A04 17A10010344 Đinh Đức Hiếu 10/01/1999 Nam 0|3
8 1710A04 17A10010065 Lê Minh Hiếu 01/11/1999 Nam 0|5
9 1710A04 17A10010058 Trần Thị Kim Hoa 16/05/1999 Nữ 0|6
10 1710A04 17A10010022 Phạm Việt Hoàng 03/06/1999 Nam 0|4
11 1710A04 17A10010165 Phạm Việt Hoàng 16/03/1998 Nam 0|6
12 1710A04 17A10010292 Phạm Mạnh Hùng 26/10/1999 Nam 0|5
13 1710A04 17A10010103 Lê Việt Hùng 25/10/1999 Nam 0|6
14 1710A04 17A10010076 Phạm Thị Lan Hương 20/11/1999 Nữ 0|5
15 1710A04 17A10010181 Dương Quốc Huy 30/09/1999 Nam 0|2
16 1710A04 17A10010190 Phạm Văn Kỷ 21/01/1999 Nam 0|6
17 1710A04 17A10010004 Hà Đức Mạnh 24/07/1999 Nam 0|5
18 1710A04 17A10010097 Bùi Quang Minh 04/08/1999 Nam 0|5
19 1710A04 17A10010178 Hoàng Minh Quân 21/02/1999 Nam 0|4
20 1710A04 17A10010220 Nguyễn Lý Quang 12/12/1999 Nam 0|6
21 1710A04 17A10010156 Nguyễn Đức Sang 27/09/1999 Nam 1|3
22 1710A04 17A10010012 Lê Hồng Sơn 14/08/1999 Nam 0|4
23 1710A04 17A10010255 Nguyễn Đức Thắng 15/09/1999 Nam 0|4
24 1710A04 17A10010133 Phan Hoàng Vương 12/02/1999 Nam 0|6
17A5            
1 1710A05 17A10010339 Lưu Thị Ánh 12/03/1999 Nữ 0|4
2 1710A05 17A10010069 Lều Xuân Bảo 09/08/1999 Nam 0|2
3 1710A05 17A10010272 Ngô Công Đăng 25/05/1999 Nam 0|6
4 1710A05 17A10010320 Nguyễn Văn Đạt 30/07/1999 Nam 0|4
5 1710A05 17A10010198 Nguyễn Văn Đạt 16/10/1999 Nam 0|4
6 1710A05 17A10010188 Nguyễn Văn Hải 24/06/1998 Nam 5|6
7 1710A05 17A10010317 Vũ Trọng Hạnh 08/09/1999 Nam 0|4
8 1710A05 17A10010019 Ngô Trọng Hiếu 22/10/1999 Nam 0|6
9 1710A05 17A10010274 Nguyễn Hải Long 22/10/1999 Nam 0|4
10 1710A05 17A10010234 Phạm Văn Đức Mạnh 31/01/1999 Nam 0|6
11 1710A05 17A10010285 Nguyễn Thị Hồng Nhung 26/03/1999 Nữ 0|4
12 1710A05 17A10010240 Nguyễn Văn Phong 02/08/1999 Nam 0|6
13 1710A05 17A10010136 Nguyễn Anh Quân 19/02/1999 Nam 0|4
14 1710A05 17A10010068 Trần Minh Quang 23/02/1999 Nam 0|4
17A6            
1 1710A06 17A10010009 Chu Quỳnh Anh 25/06/1999 Nữ 0|4
2 1710A06 17A10010249 Lê Huy Bính 02/12/1998 Nam 0|4
3 1710A06 17A10010263 Vũ Minh Chiến 10/11/1999 Nam 0|4
4 1710A06 17A10010005 Đỗ Thành Chính 05/12/1999 Nam 0|3
5 1710A06 17A10010324 Đặng Thế Dân 09/02/1999 Nam 0|4
6 1710A06 17A10010290 Phạm Thu Dịu 13/06/1999 Nữ 0|5
7 1710A06 17A10010092 Nguyễn Tuấn Dũng 18/08/1999 Nam 0|3
8 1710A06 17A10010193 Hoàng Thị Quỳnh Duyên 12/01/1999 Nữ 0|3
9 1710A06 17A10010200 Phạm Tiến Đạt 05/10/1999 Nam 0|5
10 1710A06 17A10010226 Nguyễn Thị Minh Đoàn 12/07/1999 Nữ 0|5
11 1710A06 17A10010011 Nguyễn Hương Giang 07/04/1999 Nữ 0|3
12 1710A06 17A10010081 Lô Thị Hạnh 06/04/1999 Nữ 0|5
13 1710A06 17A10010045 Hồ Xuân Hiệp 09/06/1999 Nam 0|3
14 1710A06 17A10010258 Nguyễn Xuân Hiếu 07/05/1999 Nam 0|4
15 1710A06 17A10010239 Bùi Minh Hiếu 24/05/1999 Nam 0|1
16 1710A06 17A10010271 Nguyễn Thị Hoài 09/10/1999 Nữ 0|5
17 1710A06 17A10010238 Nguyễn Văn Hoàn 19/03/1999 Nam 0|6
18 1710A06 17A10010064 Vũ Lê Hoàng 14/10/1999 Nam 0|0
19 1710A06 17A10010179 Trần Quang Huy 26/07/1999 Nam 0|3
20 1710A06 17A10010049 Nguyễn Xuân Huỳnh 20/12/1999 Nam 0|4
21 1710A06 17A10010014 Nguyễn Ngọc Khang 14/01/1999 Nam 0|4
22 1710A06 17A10010120 Nguyễn Văn Kiên 20/03/1999 Nam 0|5
23 1710A06 17A10010102 Nguyễn Hữu Kiên 10/08/1999 Nam 0|2
24 1710A06 17A10010141 Phạm Quang Linh 11/10/1999 Nam 0|5
25 1710A06 17A10010293 Nguyễn Thị Thùy Linh 30/09/1999 Nữ 0|5
26 1710A06 17A10010270 Nguyễn Thành Lộc 18/01/1999 Nam 0|4
27 1710A06 17A10010266 Nguyễn Tiến Long 06/08/1999 Nam 0|5
28 1710A06 17A10010314 Phạm Thị Khánh Ly 26/06/1999 Nữ 0|4
29 1710A06 17A10010010 Lê Thị Khánh Ly 10/08/1999 Nữ 0|4
30 1710A06 17A10010096 Doãn Thị Mai 13/07/1998 Nữ 0|5
31 1710A06 17A10010278 Đoàn Hải Nam 14/11/1999 Nam 0|3
32 1710A06 17A10010194 Dương Phương Nga 04/12/1999 Nữ 0|4
33 1710A06 17A10010112 Bùi Văn Nghĩa 20/06/1999 Nam 0|3
34 1710A06 17A10010217 Nguyễn Tài Ngọc 10/03/1999 Nam 0|4
35 1710A06 17A10010242 Nguyễn Thị Oanh 21/03/1999 Nữ 0|1
36 1710A06 17A10010318 Nguyễn Thanh Phong 11/01/1999 Nam 0|4
37 1710A06 17A10010105 Vũ Văn Quân 01/09/1999 Nam 0|3
38 1710A06 17A10010116 Đoàn Văn Quyết 10/10/1999 Nam 0|4
39 1710A06 17A10010340 Hoàng Công Thành 24/08/1999 Nam 0|4
40 1710A06 17A10010327 Phạm Thanh Thảo 13/07/1999 Nữ 0|5
41 1710A06 17A10010257 Đỗ Xuân Thiện 23/02/1999 Nam 0|4
42 1710A06 17A10010026 Nguyễn Hoàng Minh Thư 07/09/1999 Nữ 0|4
43 1710A06 17A10010347 Đinh Mạnh Tiến 13/05/1999 Nam 0|6
44 1710A06 17A10010333 Lương Xuân Trường 28/05/1998 Nam 0|4
45 1710A06 17A10010328 Hoàng Anh Tú 29/05/1999 Nam 0|4
46 1710A06 17A10010101 Mã Anh Tuấn 22/12/1999 Nam 0|3
47 1710A06 17A10010219 Nhâm Thanh Tùng 20/08/1999 Nam 0|5
Khóa 2018
1 1810A01 18A10010153 Vũ Nhật Anh 03/01/2000 Nam 0|4
2 1810A01 18A10010127 Nguyễn Tiến Anh 29/07/2000 Nam 0|4
3 1810A01 18A10010329 Nguyễn Văn Chiến 20/04/2000 Nam 0|5
4 1810A01 18A10010327 Đoàn Mạnh Cường 05/04/2000 Nam 0|6
5 1810A01 18A10010262 Phan Thanh Dũng 10/08/2000 Nam 0|5
6 1810A01 18A10010114 Phùng Hữu Đạt 09/02/2000 Nam 0|6
7 1810A01 18A10010333 Nguyễn Tiến Đạt 03/08/2000 Nam 0|5
8 1810A01 18A10010216 Nguyễn Mạnh Hà 19/07/1998 Nam 0|5
9 1810A01 18A10010157 Mai Minh Hằng 16/02/2000 Nữ 0|5
10 1810A01 18A10010137 Trần Thiện Hậu 19/10/2000 Nam 0|5
11 1810A01 18A10010363 Nguyễn Đức Hiệp 02/06/2000 Nam 0|5
12 1810A01 18A10010274 Nguyễn Ngọc Hiếu 25/03/2000 Nam 0|5
13 1810A01 18A10010291 Nguyễn Trung Hiếu 05/03/2000 Nam 1|5
14 1810A01 18A10010182 Nguyễn Văn Huy 04/10/2000 Nam 1|5
15 1810A01 18A10010278 Nguyễn Quang Huy 20/11/2000 Nam 0|5
16 1810A01 18A10010258 Trần Ngọc Kiên 29/09/2000 Nam 0|5
17 1810A01 18A10010370 Đỗ Thị Liễu 16/05/2000 Nữ 0|5
18 1810A01 18A10010245 Nguyễn Trọng Linh 06/03/2000 Nam 0|5
19 1810A01 18A10010113 Đặng Hữu Long 13/02/2000 Nam 0|5
20 1810A01 18A10010357 Lưu Văn Nam 21/10/2000 Nam 2|5
21 1810A01 18A10010005 Bùi Thị Nhung 26/10/2000 Nữ 0|5
22 1810A01 18A10010356 Nguyễn Văn Phong 12/06/2000 Nam 0|5
23 1810A01 18A10010320 Nguyễn Công Phương 17/03/2000 Nam 5|5
24 1810A01 18A10010126 Nguyễn Anh Quân 05/07/2000 Nam 0|5
25 1810A01 18A10010043 Phạm Ngọc Quỳnh 25/02/2000 Nữ 1|5
26 1810A01 18A10010063 Đặng Đức Tài 20/01/2000 Nam 0|5
27 1810A01 18A10010099 Nguyễn Công Thái 07/04/2000 Nam 0|5
28 1810A01 18A10010368 Nguyễn Thị Bích Thảo 01/09/2000 Nữ 0|4
29 1810A01 18A10010237 Dương Đức Thịnh 21/07/2000 Nam 1|4
30 1810A01 18A10010041 Trần Thị Trang 29/03/2000 Nữ 0|5
18A2            
1 1810A02 18A10010210 Nguyễn Vân Anh 16/01/2000 Nữ 0|5
2 1810A02 18A10010108 Nguyễn Thanh Bình 27/08/2000 Nam 0|5
3 1810A02 18A10010220 Phạm Công Chiến 19/08/2000 Nam 0|5
4 1810A02 18A10010154 Lê Anh Duy 15/10/2000 Nam 0|5
5 1810A02 18A10010122 Nguyễn Thị Hồng Duyên 09/11/2000 Nữ 1|5
6 1810A02 18A10010337 Nguyễn Minh Đức 14/07/2000 Nam 1|5
7 1810A02 18A10010361 Lê Quỳnh Hương 13/03/2000 Nữ 1|5
8 1810A02 18A10010133 Nguyễn Đăng Khoa 16/12/2000 Nam 0|5
9 1810A02 18A10010111 Đàm Hoài Linh 30/01/2000 Nữ 0|5
10 1810A02 18A10010211 Chu Hải Long 15/03/2000 Nam 0|5
11 1810A02 18A10010236 Ngô Văn Luân 10/04/2000 Nam 0|6
12 1810A02 18A10010171 Trần Thị Mai 23/03/2000 Nữ 1|5
13 1810A02 18A10010346 Bùi Đại Phát 22/11/2000 Nam 0|5
14 1810A02 18A10010260 Bùi Quang Sáng 15/09/2000 Nam 0|5
15 1810A02 18A10010300 Đỗ Mạnh Thắng 21/10/2000 Nam 0|5
16 1810A02 18A10010001 Nghiêm Tiến Thành 14/04/2000 Nam 0|5
17 1810A02 18A10010309 Hoàng Thanh Thúy 25/02/2000 Nữ 0|5
18 1810A02 18A10010284 Cấn Xuân Tuyên 22/04/2000 Nam 1|5
18A3            
1 1810A03 18A10010247 Phạm Quang Chiến 24/03/2000 Nam 0|5
2 1810A03 18A10010130 Trịnh Thùy Linh 15/06/2000 Nữ 0|5
3 1810A03 18A10010070 Lê Quang Long 19/07/2000 Nam 0|5
4 1810A03 18A10010096 Phạm Minh Quang 21/01/2000 Nam 0|5
5 1810A03 18A10010331 Phan Đức Thắng 18/07/2000 Nam 0|6
6 1810A03 18A10010025 Phạm Hà Tuyên 08/10/2000 Nam 1|5
18A4            
1 1810A04 18A10010338 Chu Thị Thảo Châm 11/08/2000 Nữ 0|5
2 1810A04 18A10010242 Nguyễn Văn Chương 31/03/2000 Nam 0|6
3 1810A04 18A10010248 Nguyễn Thị Ngọc Duệ 03/08/2000 Nữ 0|5
4 1810A04 18A10010060 Nguyễn Tuấn Dũng 20/01/2000 Nam 0|5
5 1810A04 18A10010336 Phạm Quang Đạt 26/09/2000 Nam 0|5
6 1810A04 18A10010089 Nguyễn Tất Đạt 23/12/2000 Nam 0|3
7 1810A04 18A10010362 Dương Minh Đức 25/10/2000 Nam 0|5
8 1810A04 18A10010151 Đặng Ngọc Hải 09/07/2000 Nam 0|5
9 1810A04 18A10010124 Lê Văn Hiếu 20/11/2000 Nam 0|5
10 1810A04 18A10010118 Đào Văn Hùng 05/02/2000 Nam 0|5
11 1810A04 18A10010119 Phạm Lan Hương 13/11/2000 Nữ 3|5
12 1810A04 18A10010040 Nguyễn Quang Huy 26/03/2000 Nam 0|5
13 1810A04 18A10010186 Đỗ Thị Liên 19/02/2000 Nữ 0|5
14 1810A04 18A10010080 Đoàn Cao Linh 09/03/2000 Nam 1|5
15 1810A04 18A10010298 Nguyễn Chí Long 15/05/2000 Nam 0|5
16 1810A04 18A10010207 Dương Tú Long 02/05/2000 Nam 0|6
17 1810A04 18A10010195 Trần Xuân Mạnh 19/09/2000 Nam 0|5
18 1810A04 18A10010268 Trần Thanh Minh 01/12/2000 Nam 0|5
19 1810A04 18A10010064 Phạm Hoài Nam 26/08/2000 Nam 0|5
20 1810A04 18A10010131 Nguyễn Lâm Nguyên 06/06/2000 Nam 0|5
21 1810A04 18A10010246 Phan Văn Quang 04/04/2000 Nam 0|5
22 1810A04 18A10010056 Nguyễn Đức Sơn 19/12/1998 Nam 1|5
23 1810A04 18A10010088 Kiều Thị Thu Thúy 13/12/2000 Nữ 0|6
24 1810A04 18A10010354 Nguyễn Thu Trang 17/12/2000 Nữ 0|5
25 1810A04 18A10010029 Nông Thái Bảo Trung 30/06/2000 Nam 0|5
26 1810A04 18A10010277 Lý Hoàng Tùng 28/07/2000 Nam 0|5
27 1810A04 18A10010071 Trần Thế Công Tuyển 16/10/2000 Nam 0|5
28 1810A04 18A10010162 Vũ Thị Tố Uyên 18/07/2000 Nữ 1|5
29 1810A04 18A10010027 Nguyễn Thị Hà Vy 06/09/2000 Nữ 1|5
18A5            
1 1810A05 18A10010369 Vũ Minh Anh 26/11/2000 Nam 0|5
2 1810A05 18A10010019 Cao Xuân Cường 29/09/2000 Nam 4|5
3 1810A05 18A10010061 Vương Công Duy 06/08/2000 Nam 0|5
4 1810A05 18A10010307 Nguyễn Bá Hà 20/03/2000 Nam 0|6
5 1810A05 18A10010072 Hà Ngọc Hải 07/08/2000 Nam 0|5
6 1810A05 18A10010359 Nguyễn Đức Hưng 18/01/2000 Nam 0|5
7 1810A05 18A10010257 Dương Thị Thanh Hường 17/09/2000 Nữ 2|6
8 1810A05 18A10010323 Nguyễn Thị Huyền 15/02/1998 Nữ 0|5
9 1810A05 18A10010144 Nguyễn Thị Lĩnh 09/04/2000 Nữ 4|5
10 1810A05 18A10010103 Nguyễn Viết Hoàng Long 18/07/2000 Nam 1|5
11 1810A05 18A10010371 Đào Vũ Long 23/07/2000 Nam 1|5
12 1810A05 18A10010310 Lê Nguyễn Quang Minh 20/02/2000 Nam 0|5
13 1810A05 18A10010305 Lê Hoài Nam 27/01/2000 Nam 0|5
14 1810A05 18A10010324 Đoàn Văn Nghĩa 25/01/2000 Nam 0|5
15 1810A05 18A10010143 Trương Thị Nguyện 16/03/2000 Nữ 0|6
16 1810A05 18A10010213 Phạm Thị Yến Nhi 26/11/2000 Nữ 2|6
17 1810A05 18A10010352 Trần Minh Quang 10/04/2000 Nam 0|5
18 1810A05 18A10010159 Đỗ Minh Quyết 11/07/2000 Nam 0|5
19 1810A05 18A10010069 Trần Thế Đức Tài 16/10/2000 Nam 0|5
20 1810A05 18A10010152 Phan Kiều Thu 20/08/2000 Nữ 0|5
21 1810A05 18A10010243 Lê Thị Thúy 26/07/2000 Nữ 0|6
22 1810A05 18A10010249 Lê Thắng Toàn 17/11/2000 Nam 0|5
23 1810A05 18A10010301 Nguyễn Thu Trang 08/01/2000 Nữ 0|5
24 1810A05 18A10010293 Nguyễn Quang Tú 01/08/2000 Nam 0|5

 

                                                                           

(18832 lần xem)