Thông báo lịch khám sức khỏe cho sinh viên nhập học năm 2018

07/12/2018 16:39
Căn cứ Thông báo số 40/TB-CTSV ngày 07/12/2018 của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên - Trường Đại học Mở Hà Nội về việc triển khai kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên năm nhất năm học 2018 - 2019
Tags: BHYT, thông báo,

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch khám sức khỏe:

Địa điểm khám: Khu giảng đường Khoa Công nghệ Thông tin. Tầng 5 (P51; P52)

STT LỚP NGÀY KHÁM THỜI GIAN
1 1810A1, 1810A2, 1810A3 17/12/2018

 7h00-9h30

2 1810A4, 1810A5 17/12/2018 9h30 - 11h00

Khám sức khỏe là điều kiện để hoàn thiện hồ sơ sinh viên, yêu cầu các sinh viên  tham gia đầy đủ, đúng thời gian qui định.

Ghi chú: Sinh viên không ăn sáng để tiện cho việc xét nghiệm máu được chính xác.

(28975 lần xem)