Lịch thi sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa

10/01/2019 14:53

Khoa thông báo Lịch thi và Danh sách thi môn Sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa năm học 2018-2019, như sau:

  1. Ngày thi: thi trong 2 ngày 14/1/2019 và 15/1/2019

  2. Lịch thi và Danh sách thi cụ thể: xem trực tiếp trên CTMS hoặc bảng tin tại Khoa

  3. Chú ý: SV đi thi mang theo thẻ SV và CMND/Thẻ căn cước

(5805 lần xem)