Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với SV làm đồ án HK2 năm học 2018-2019

10/01/2019 21:18
Thực hiện kế hoạch học kỳ và yêu cầu của triển khai đồ án tốt nghiệp, Khoa CNTT thông báo kế hoạch thực hiện kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với SV làm đồ án tốt nghiệp của HKII năm học 2018 – 2019

1. Đối tượng

Các sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 đã được Bộ môn phụ trách yêu cầu kiểm tra điều kiện chuyên môn

2. Thời gian, địa điểm đăng ký: 

- Từ 10h30 đến 11h00 ngày thứ 2 - 14/1/2019 tại phòng 12 (gặp cô Xuân)

3. Thời gian kiểm tra: 13h00 Ngày 17/1/2018 (thứ 5) tại P44 

(Lưu ý: SV đem theo máy tính đã cài sẵn các chương trình cần thiết)

4. Thời gian trả kết quả: Sáng thứ 2, từ 10h30 đến 11h00 ngày 21/1/2019 tại P12

 

(14511 lần xem)