Thông báo v/v Xét công nhận tốt nghiệp Đại học đợt cuối tháng 2/2019

21/01/2019 14:48

·       Căn cứ Kế hoạch năm học 2018-2019 của Khoa Công nghệ Thông tin;

·       Căn cứ khung kế hoạch đào tạo của Viện ĐH Mở Hà Nội năm học 2018-2019;

·       Theo sự phân công nhiệm vụ của Khoa Công nghệ Thông tin,

 

Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành chương trình đào tạo, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp vào đợt cuối tháng 2 năm 2019, cụ thể như sau:

·       Đối tượng: sinh viên tích lũy đủ điều kiện về kết quả học tập theo quy định (danh sách kèm theo)

·       Thời gian nộp hồ sơ:

o   Ngày 28/1/2019 (từ 8h30-16h00)

o   Sáng ngày 29/1/2019 (từ 8h30-11h30)

·       Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 17

·       Hồ sơ cần nộp gồm:

1.  Đơn đăng ký tốt nghiệp (mẫu 1 theo QĐ 289 năm 2017 của VĐHMHN)

2.  Bản cam kết sinh viên (theo mẫu quy định)

3.  Bằng tốt nghiệp THPT (bản photo có công chứng hoặc tương đương)

4.  Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (bản photo có công chứng)

5.  Kết quả Giáo dục Thể chất

6.  Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh còn giá trị đến 15/02/2019.

7.  Bằng tốt nghiệp THPT (bản gốc/chính để kiểm tra – đối với SV chưa được thẩm định bằng)

 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện về kết quả học tập (TBCTL>=2.0; Tích lũy >=140 tín chỉ)

TT Lớp Mã SV Họ và Tên
1 0011B1 11A100005 Ngô Quang Bình
2 0011B1 11A100014 Phạm Văn Định
3 0011B1 11A100049 Lã Duy Tùng
4 0011B2 11A100065 Kim Ngọc Anh
5 0011B3 11A100150 Nguyễn Ngọc Hoàng
6 0011B3 11A100171 Trịnh Trần Thanh Quang
7 0011B4 11A100194 Dương Văn An
8 0011B4 11A100198 Vũ Văn Chính
9 1210A02 12A10010181 Nguyễn Tiến Đạt
10 1210A02 12A10010257 Nguyễn Công Hải
11 1210A02 12A10010143 Trần Văn Hiện
12 1210A02 12A10010050 Lê Minh Quân
13 1210A03 12A10010053 Vũ Văn Điển
14 1210A03 12A10010083 Lê Minh Đức
15 1210A03 12A10010128 Nguyễn Hải Ninh
16 1210A03 12A10010198 Đặng Thanh Tùng
17 1210A04 12A10010046 Đỗ Thị Khuyên
18 1210A04 12A10010353 Trịnh Thị Như Mai
19 1210A04 12A10010011 Thái Anh
20 1210A05 12A10010289 Nguyễn Thế Toàn
21 1210A06 12A10010339 Đặng Văn Đức
22 1210A06 12A10010325 Nguyễn Hữu Giáp
23 1310A01 13A10010050 Đỗ Mạnh Toàn
24 1310A01 13A10010158 Ôn Chính Tùng
25 1310A02 13A10010027 Nguyễn Đức Anh
26 1310A02 13A10010125 Trần Duy Anh
27 1310A02 13A10010009 Nguyễn Khánh
28 1310A03 13A10010150 Đỗ Trung Hiếu
29 1310A03 13A10010118 Đỗ Tuấn Quỳnh
30 1310A03 13A10010074 Vũ Bảo Trung
31 1410A01 14A10010068 Nguyễn Thanh Bình
32 1410A01 14A10010103 Nguyễn Thành Đạt
33 1410A01 14A10010150 Trần Thanh Hải
34 1410A01 14A10010076 Đình Văn Hiếu
35 1410A01 14A10010031 Phạm Minh Hòa
36 1410A01 14A10010152 Phạm Quang Huy
37 1410A01 14A10010221 Nguyễn Kiêm Hùng
38 1410A01 14A10010215 Nguyễn Xuân Lợi
39 1410A01 14A10010160 Ngô Hồng Quân
40 1410A01 14A10010007 Đàm Thị Quỳnh
41 1410A01 14A10010142 Nguyễn Thế Tài
42 1410A01 14A10010136 Phan Đức Thịnh
43 1410A01 14A10010222 Nguyễn Anh Tuấn
44 1410A02 14A10010084 Lê Thu
45 1410A02 14A10010073 Phương Xuân Hoàng
46 1410A02 14A10010196 Nguyễn Tuấn Huy
47 1410A02 14A10010070 Vũ Thị Mai
48 1410A02 14A10010167 Vũ Hoàng Phúc
49 1410A02 14A10010074 Vũ Đức Thắng
50 1410A02 14A10010042 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ
51 1410A02 14A10010092 Vũ Mạnh Toàn
52 1410A03 14A10010059 Nguyễn Đức Anh
53 1410A03 14A10010181 Bùi Xuân Chiến
54 1410A03 14A10010006 Nguyễn Thị Hoài
55 1410A03 14A10010130 Diệp Gia Hưng
56 1410A03 14A10010104 Nguyễn Thị Lan
57 1410A03 14A10010151 Bùi Trọng Minh
58 1410A03 14A10010137 Nguyễn Đức Tâm
59 1410A03 14A10010212 Nguyễn Hoàng Thạch Thảo
60 1410A03 14A10010004 Phạm Thị Phương Thảo
61 1410A04 14A10010186 Nguyễn Thị Kim Anh
62 1410A04 14A10010014 Nguyễn Thị Đào
63 1410A04 14A10010035 Trần Thị Huyền
64 1410A04 14A10010057 Nguyễn Thị Tài Linh
65 1410A04 14A10010093 Trần Đức Mạnh
66 1410A04 14A10010039 Trịnh Thị Hồng Oanh
67 1410A04 14A10010173 Nguyễn Khắc Thành
68 1410A04 14A10010016 Nguyễn Kim Tiến
(17795 lần xem)