Thông báo lịch kiểm tra điều kiện đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp HK2 năm học 2018-2019

19/02/2019 14:33
Thực hiện kế hoạch học kỳ và yêu cầu của triển khai chuyên đề tốt nghiệp, Khoa CNTT thông báo kế hoạch thực hiện kiểm tra điều kiện đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp của HKII năm học 2018 – 2019
Tags:

1. Đối tượng

Các sinh viên làm chuyên đề tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 có đánh giá của giáo viên hướng dẫn không đạt yêu cầu và các sinh viên không nộp báo cáo tiến độ 

2. Thời gian, địa điểm đăng ký: 

- Từ 10h30 đến 11h00 ngày thứ 2 - 25/02/2019 tại phòng 12 (gặp cô Xuân)

(Lưu ý: SV photo đề nhận được để nộp kèm theo)

3. Thời gian kiểm tra: 13h00 ngày thứ 4 - Ngày 27/2/2018 tại P24 

(Lưu ý: SV đem theo máy tính đã cài sẵn các chương trình cần thiết)

 

4. Thời gian trả kết quả: Sáng thứ 2, từ 10h30 đến 11h00 ngày 04/3/2019 tại P12

(1879 lần xem)