Thủ tục đăng kí đề tài đồ án tốt nghiệp cho sinh viên

15/12/2011 11:06
Chiều 14/12/2011, tại phòng 51 - CS2 khoa CNTT, Ban chủ nhiệm (BCN) và giáo vụ khoa đã có cuộc gặp mặt các sinh viên đủ và gần đủ tiêu chuẩn đăng kí đề tài làm đồ án để thông báo, trao đổi và giải đáp về những vấn đề liên quan.

Chủ trì cuộc gặp mặt là TS Trương Tiến Tùng - Chủ nhiệm khoa, cùng tham gia có cô Nguyễn Thanh Thuỷ (giáo vụ khoa) cùng một số giáo viên chủ nhiệm khoá 0008B.
Theo qui định chung thì những sinh viên sau 7 học kì có ĐTB >=7.0 thì được nhận đồ án tốt nghiệp (mọi năm vào khoảng cuối tháng 4). Năm nay, BCN khoa quyết định đẩy thời gian đăng kí sớm lên ngay trong tháng 12 này để các sinh viên có thêm thời gian làm đồ án. Bên cạnh đó, các đồ án tốt nghiệp của các sinh viên năm nay sẽ được duyệt theo nhiều giai đoạn. Điều này dường như làm tính chất đồ án trở nên chặt chẽ và khó hơn  nhưng đảm bảo cho sinh viên đi đúng hướng và các đồ án có chất lượng, phù hợp với xã hội hơn. Đề tài có 2 loại là làm đơn lẻ hoặc theo nhóm, có thể chọn sẵn theo danh sách sẽ sớm được khoa công bố sau đây hoặc có thể do sinh viên lựa chọn ý tưởng đề tài riêng (nhưng phải được BCN khoa xem xét đủ tiêu chuẩn của Đồ án tốt nghiệp về khối lượng và chất lượng).

Sinh viên làm đồ án cũng chia ra làm 2 nhóm  đủ và cận đủ điều kiện đăng kí đề tài. Nhóm 1 là nhóm có ĐTB của 6 kì >= 7.0  sẽ được đăng kí đề tài, nhà trường sẽ phân công hoặc do sinh viên tự đăng ký giáo viên hướng dẫn. Nhóm 2 là nhóm các sinh viên có ĐTB 6 kì từ 6.5 tới <7.0 thì cũng sẽ có quyền lựa chọn hoặc làm đồ án tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp (3 môn). Nếu làm đồ án thì các sinh viên này cần có 1 Đơn xin  làm đồ án tốt nghiệp (theo mẫu) kèm theo Đăng kí đề tài (theo mẫu).

Sinh viên có thể mời giáo viên đang giảng dạy trong trường hoặc các giáo viên ngoài trường để làm giáo viên hướng dẫn cho mình. Tuy nhiên, nếu mời giáo viên ngoài trường thì cần 1 giấy thông tin giáo viên để ban tư vấn ngành của Viện thẩm định xem có đủ tiêu chuẩn để hướng dẫn sinh viên làm đồ án hay không. 
Sinh viên phải khai báo thông tin đề tài vào hệ thống quản lý tại http://student.fithou.net.vn/totnghiep trước khi nộp đăng ký (hạn cuối là ngày 22/12/2011).  Khoa sẽ duyệt các đăng ký này vào ngày 26/12/2011 và trả lại cho các sinh viên.

Những sinh viên hiện tại có điểm trung bình 6 học kì xấp xỉ 6.5, sau khi biết điểm của học kì 7 nếu đủ điều kiện điểm như đã nói ở trên có thể đăng ký làm đồ án tốt nghiệp, khoa sẽ tiến hành duyệt đăng ký một đợt nữa (dự kiến vào tháng 2) để tạo thêm cơ hội cho sinh viên.

(12778 lần xem)