Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

20/02/2019 15:47
Bộ phận Thư viện Khoa Công nghệ Thông tin thông báo thu hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ bản hướng dẫn số 69/HD-ĐHM  ngày 29 tháng 04 năm 2016, bản hướng dẫn số 132/HD-ĐHM-CTSV ngày 28 tháng 12 năm 2015 và bản hướng dẫn số 2993/HD-ĐHM-CTSV ngày 28 tháng 08 năm 2018 của phòng Công tác Chính trị sinh viên về việc   thực hiện chế độ chính sách Miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2018-2019.

Bộ phận Thư viện Khoa Công nghệ Thông tin thông báo thu hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

Đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập( Căn cứ theo bảng hướng dẫn tạI: Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ chính sách

Địa điểm thu: Thư viện Khoa CNTT số 96 Định Công (gặp cô Nguyệt)

Ngày thu: 25/02/2019

Thời gian: Sáng 8h-11h

                   Chiều 14h-16h30

Lưu ý: Chỉ những sinh viên chưa nộp hồ sơ từ đầu năm lúc nhập học và sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo vùng dân tộc bắt buộc phải nộp mới hồ sơ ,còn những sinh viên thuộc đối tuợng khác đã đuợc xác nhận từ lúc nhập học không cần nộp lại hồ sơ. 

(24141 lần xem)