Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2018 -2019

20/02/2019 16:33
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Viện ĐH Mở HN;
Tags: Khảo sát,

Thừa lệnh Ban lãnh đạo khoa CNTT,

BP Thư viện khoa CNTT triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK2  năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

  • Hình thức: Khảo sát trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào trang http://dbcl.hou.edu.vn/ bằng tài khoản cá nhân đã cấp theo mã sinh viên và mật khẩu là số chứng minh nhân dân. Hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.
  • Sinh viên có trách nhiệm phản hồi đầy đủ ý kiến về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên phụ trách lớp học phần mà mình đã đăng ký học.
  • Thời gian/ đối tượng thực hiện:
Khóa Thời gian
1510A; 1610A; 1710A; 1810A Từ ngày 10/03/2019 đến trước ngày 15/03/2019
(18969 lần xem)