Kết quả tiến độ Đồ án và tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp HK2 năm học 2018-2019

20/02/2019 16:36

Khoa thông báo các kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện Đồ án TN và thực hiện Chuyên đề TN của SV trong HK2 năm học 2018-2019, như sau:

1. Kết quả tiến độ thực hiện đồ án TN:

TT SV thực hiện Lớp HC Tên đề tài GVHD KQ tiến độ
1 1 Bùi Tiến Anh 1510A02 Xây dựng hệ thống sáng tác, chia sẻ tác phẩm văn học mạng Nguyễn Thùy Linh Đạt khối lượng công việc so với kế hoạch nhưng cần xem lại chất lượng công việc (rất nhiều vấn đề) và quy cách slide báo cáo chưa đúng định dạng, cần chỉnh sửa như trong biên bản hội đồng yêu cầu
1 2 Bùi Thị Khánh Huyền 1510A01 Nghiên cứu về bài toán tóm tắt văn bản và thực nghiệm trên văn bản tiếng Việt Lê Hữu Dũng Đạt tiến độ như kế hoạch
Chỉnh sửa một số vấn đề như trong biên bản hội đồng đánh giá
Quy cách quyển báo cáo chưa đúng định dạng
1 3 Nguyễn Viết Toán 1410A02 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEBSITE MẠNG XÃ HỘI RELIFY Nguyễn Thị Tâm Đạt tiến độ như kế hoạch
Chỉnh sửa một số vấn đề như trong biên bản hội đồng đã nhận xét
1 4 Lưu Thảo Nguyên 1510A02 Xây dựng website bán đàn trực tuyến TNGUITAR Nguyễn Thành Huy Đạt tiến độ như kế hoạch
Chỉnh sửa các vấn đề (quy trình bán hàng, thiết kế csdl, sơ đồ, chức năng...) như trong biên bản hội đồng đã nhận xét
1 5 Nguyễn Trung Kiên 1510A01 Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng gốm Bát tràng Như Anh Trịnh Thị Xuân Đạt tiến độ của kế hoạch nhưng cần bổ sung và làm rõ rất nhiều vấn đề chưa đúng và chưa đủ như trong biên bản hội đồng đã yêu cầu
1 6 Lê Thị Nga 1410A02 XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG MAGIC SHOP Nguyễn Thị Quỳnh Như Đạt tiến độ như kế hoạch
Bổ sung và Chỉnh sửa một số vấn đề như trong biên bản hội đồng đánh giá
1 7 Dương Đắc Khanh 1510A04 Xây dựng ứng dụng quản lý các hoạt động ngoại khóa của sinh viên Trương Công Đoàn Đạt tiến độ như kế hoạch
Cần giới hạn phạm vi bài toán và chỉnh sửa một số vấn đề như trong biên bản hội đồng đã nhận xét
1 8 Phùng Văn Dương 1510A01 Xây dựng website tìm kiếm và đặt phòng khách sạn Thái Thanh Tùng Đạt tiến độ như kế hoạch
Chỉnh sửa một số vấn đề như trong biên bản hội đồng đã nhận xét
1 9 Dương Phương Anh 1510A03 Xây dựng website và ứng dụng nghe nhạc trực tuyến trên Android (đt nhóm) Mai Thị Thúy Hà Đạt tiến độ như kế hoạch
Chỉnh sửa một số vấn đề như trong biên bản hội đồng đã nhận xét
1 10 Trần Thị Thuý Hằng 1510A05 Xây dựng website và ứng dụng nghe nhạc trực tuyến trên Android (đt nhóm) Mai Thị Thúy Hà Đạt tiến độ như kế hoạch
Chỉnh sửa một số vấn đề như trong biên bản hội đồng đã nhận xét
2 1 Bùi Thị Ngọc Hà 1510A02 KIỂM THỬ HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO PHI CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI Nguyễn Thùy Linh SV chưa hiểu rõ về kiểm thử
Cần chỉnh sửa nội dung hoặc đổi đề tài để đảm bảo chất lượng kiểm thử (như các nhận xét trong biên bản của hội đồng)
2 2 Đoàn Hoàng Anh 1510A06 Nghiên cứu và xây dựng hệ thống điểm danh sử dụng nhận diện khuôn mặt Nguyễn Thị Quỳnh Như Cần xác định rõ phương pháp thực hiện nhận dạng ảnh và chỉnh sửa, bổ sung theo mục 3 trong biên bản kiểm tra tiến độ
2 3 Nguyễn Thị Ngân 1510A04 Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý thiết bị căn hộ thông minh Mai Thị Thúy Hà Quy cách slide chưa đạt.
Cần tập trung nghiên cứu việc sử dụng ESP8266 để điều khiển thiết bị.
Bổ sung các vấn đề như trong biên bản kiểm tra tiến độ
2 4 Vũ Duy Anh 1410A01 Xây dựng ứng dụng hỏi đáp QUIZZ Nguyễn Thị Quỳnh Như Cần xem lại quy cách quyển báo cáo và slide báo cáo
Bổ sung theo mục 3 trong biên bản kiểm tra tiến độ
2 5 Chu Việt Quỳnh 1410A03 Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho Trung tâm tư vấn du học 3+ Trần Duy Hùng Giải thích, Bổ sung các yêu cầu như mục 3 trong biên bản kiểm tra tiến độ
2 6 Phạm Khánh Hà 1510A04 Xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ quản lý bán hàng (đt nhóm) Lê Hữu Dũng Chậm tiến độ so với kế hoạch.
Cần đẩy nhanh tiến độ, điều chỉnh bài toán cho phù hợp.
Bổ sung như yêu cầu trong mục 3 của biên bản kiểm tra tiến độ
2 7 Nguyễn Thị Hiếu 1510A05 Xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ quản lý bán hàng (đt nhóm) Lê Hữu Dũng Chậm tiến độ so với kế hoạch.
Cần đẩy nhanh tiến độ, điều chỉnh bài toán cho phù hợp.
Bổ sung như yêu cầu trong mục 3 của biên bản kiểm tra tiến độ
2 8 Nguyễn Văn Tính 1510A04 Ứng dụng tạo mô-đun tự động giải mã dữ liệu Nguyễn Đức Tuấn Chậm rất nhiều so với tiến độ trong kế hoạch.
Nội dung báo cáo sơ sài
Quy cách báo cáo chưa đạt
Cần bổ sung rất nhiều vấn đề như trong biên bản kiểm tra tiến độ
2 9 Nguyễn Thị Thùy Dương 1510A02 Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý đào tạo phi chính quy trường ĐH Mở Hà Nội (đt nhóm) Trần Tiến Dũng Cần tìm hiểu, Bổ sung các yêu cầu trong mục 3 của biên bản kiểm tra tiến độ
2 10 Đỗ Thị Minh Châm 1510A01 Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý đào tạo phi chính quy trường ĐH Mở Hà Nội (đt nhóm) Trần Tiến Dũng Cần tìm hiểu, Bổ sung các yêu cầu trong mục 3 của biên bản kiểm tra tiến độ 

2. Kết quả tiến độ thực hiện chuyên đề Công nghệ phần mềm:

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp HC Số đề GVHD KQ tiến độ Ghi chú
1 14A10010213 Nguyễn Tuấn Anh '12/08/96 1410A04 LHD02 L.H.Dũng Chậm tiến độ  
2 14A10010055 Bùi Đức Chiều '26/02/96 1410A02       Không nhận đề
3 14A10010089 Nguyễn Thành Chung '08/04/96 1410A01 TTX03 Xuân Đạt  
4 12A10010138 Nguyễn Quốc Cường '28/11/94 1210A05 TTT02 Tùng Đạt  
5 14A10010050 Lê Thùy Dung '26/11/96 1410A03 TTD01 T.Dũng    
6 14A10010017 Đinh Ngọc Dương '20/03/96 1410A04 NTT01 Tâm Chưa đạt  
7 14A10010188 Nguyễn Phúc Đạt '16/09/96 1410A04 NTT02 Tâm Đạt  
8 12A10010343 Phạm Minh Đoàn '21/04/94 1210A06       Không nhận đề
9 14A10010080 Doãn Hoàng Giang '09/03/96 1410A02 TTT01 Tùng Đạt  
10 14A10010158 Nguyễn Đức Hiền '04/06/96 1410A04 TDH02 Hùng Đạt  
11 14A10010058 Ngô Đức Hiếu '20/05/96 1410A01 NTQN01 Như    
12 13A10010080 Nguyễn Thông Hiếu '02/12/95 1310A03 TTX02 Xuân Đạt  
13 14A10010083 Vũ Thế Hiếu '19/06/96 1410A01 TTD01 T.Dũng    
14 14A10010025 Đặng Thị Khánh Hoà '26/02/96 1410A03 NTQN01 Như Đạt  
15 14A10010109 Nguyễn Minh Hoàng '24/09/96 1410A01 TTX01 Xuân Đạt  
16 13A10010163 Đào Bá Hòa '19/05/95 1310A02 NDT03 Tuấn    
17 14A10010171 Nguyễn Thanh Hương '12/06/96 1410A04 NTQN02 Như Đạt  
18 14A10010034 Lương Xuân Hữu '16/09/96 1410A02 NTT01 Tâm Chưa đạt  
19 14A10010038 Hoàng Thị Lan '23/12/96 1410A02 LHD02 L.H.Dũng Chậm tiến độ  
20 14A10010051 Đào Thị Lệ '07/10/96 1410A04 LHD01 L.H.Dũng Chậm tiến độ  
21 14A10010175 Nguyễn Duy Linh '25/03/96 1410A01 TTX02 Xuân Đạt  
22 14A10010209 Thái Hoàng Linh '14/03/96 1410A02 NDT02 Tuấn Đạt  
23 14A10010082 Đặng Ngọc Long '18/11/96 1410A04 NTL02 Linh Đạt  
24 14A10010113 Nguyễn Hải Long '07/07/95 1410A02 TTT01 Tùng Đạt  
25 14A10010067 Phạm Văn Long '03/04/96 1410A03 TTX01 Xuân Đạt  
26 12A10010105 Trịnh Đình Mạnh '24/06/93 1210A02 NTT01 Tâm    
27 14A10010015 Trần Thị Nga '17/11/96 1410A03 TTT03 Tùng Đạt  
28 14A10010141 Nguyễn Cát Ngọc '31/08/96 1410A01 NDT01 Tuấn Đạt  
29 13A10010002 Trương Văn Quảng '12/07/95 1310A03 NTQN03 Như    
30 14A10010116 Hoàng Hồng Quân '08/12/95 1410A03 LHD01 L.H.Dũng Chưa đạt  
31 14A10010194 Bùi Đình Quý '15/01/96 1410A03 TDH02 Hùng    
32 13A10010147 Nguyễn Hồng Thái '07/02/95 1310A02 NTH02 Huy Đạt  
33 12A10010217 Nguyễn Dương Thành '07/11/93 1210A01 NTH01 Huy Đạt  
34 14A10010106 Nguyễn Ngọc Thảo '16/06/96 1410A01 NTL02 Linh    
35 14A10010201 Trần Hoàng Thạch '06/12/96 1410A03 NTT02 Tâm Chưa đạt  
36 14A10010185 Phạm Quang Trung '22/04/96 1410A02 TTX03 Xuân Đạt  
37 14A10010037 Trần Xuân Trường '26/10/96 1410A04 NDT02 Tuấn Đạt  
38 14A10010033 Lê Ngọc Tuyền '25/05/96 1410A02 NTQN02 Như Đạt  
39 14A10010112 Nguyễn Sơn Tùng '14/05/96 1410A02 TTT03 Tùng Đạt  
40 14A10010202 Trần Quang Tùng '09/11/96 1410A04 NTQN03 Như Chậm tiến độ  


3. Kết quả tiến độ thực hiện chuyên đề Lập trình ứng dụng:

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp HC Số đề GVHD KQ tiến độ Ghi chú
1 13A10010054 Nguyễn Tuấn Anh '15/10/95 1310A01 1807 Linh Đạt  
2 14A10010213 Nguyễn Tuấn Anh '12/08/96 1410A04 1809 Tâm Đạt  
3 14A10010055 Bùi Đức Chiều '26/02/96 1410A02       Không nhận đề
4 14A10010089 Nguyễn Thành Chung '08/04/96 1410A01 1826 Xuân Đạt  
5 14A10010050 Lê Thùy Dung '26/11/96 1410A03 1816 Tuấn    
6 14A10010017 Đinh Ngọc Dương '20/03/96 1410A04 1805 Linh Đạt  
7 13A10010007 Nguyễn Đức Đại '24/09/95 1310A02 1806 Linh Đạt  
8 14A10010188 Nguyễn Phúc Đạt '16/09/96 1410A04 1803 L.H.Dũng Chậm tiến độ  
9 12A10010343 Phạm Minh Đoàn '21/04/94 1210A06       Không nhận đề
10 14A10010080 Doãn Hoàng Giang '09/03/96 1410A02 1806 Linh Đạt  
11 14A10010158 Nguyễn Đức Hiền '04/06/96 1410A04 1804 Tuấn Cơ bản đạt  
12 14A10010058 Ngô Đức Hiếu '20/05/96 1410A01 1805 Linh    
13 14A10010083 Vũ Thế Hiếu '19/06/96 1410A01 1809 Tâm    
14 14A10010025 Đặng Thị Khánh Hoà '26/02/96 1410A03 1815 Tuấn Cơ bản đạt  
15 14A10010109 Nguyễn Minh Hoàng '24/09/96 1410A01 1802 L.H.Dũng    
16 13A10010163 Đào Bá Hòa '19/05/95 1310A02 1822 Huy    
17 13A10010140 Đỗ Trung Hòa '15/02/95 1310A01 1801 L.H.Dũng    
18 14A10010171 Nguyễn Thanh Hương '12/06/96 1410A04 1801 L.H.Dũng Chậm tiến độ  
19 14A10010034 Lương Xuân Hữu '16/09/96 1410A02 1814 Tuấn Đạt  
20 14A10010038 Hoàng Thị Lan '23/12/96 1410A02 1811 T.Dũng Đạt  
21 14A10010051 Đào Thị Lệ '07/10/96 1410A04 1810 Tâm Đạt  
22 14A10010175 Nguyễn Duy Linh '25/03/96 1410A01 1814 Tuấn Chưa đạt  
23 14A10010209 Thái Hoàng Linh '14/03/96 1410A02 1813 Đạt  
24 14A10010082 Đặng Ngọc Long '18/11/96 1410A04 1808 Tâm Đạt  
25 14A10010113 Nguyễn Hải Long '07/07/95 1410A02 1808 Tâm Đạt  
26 14A10010067 Phạm Văn Long '03/04/96 1410A03 1818 Đoàn Đạt  
27 12A10010105 Trịnh Đình Mạnh '24/06/93 1210A02 1804 Tuấn    
28 14A10010015 Trần Thị Nga '17/11/96 1410A03 1819 Đoàn Đạt  
29 14A10010174 Bùi Đình Nghĩa '08/07/96 1410A02 1824 T.Dũng Đạt  
30 14A10010141 Nguyễn Cát Ngọc '31/08/96 1410A01 1823 Tuấn Đạt  
31 14A10010116 Hoàng Hồng Quân '08/12/95 1410A03 1810 Tâm Chưa đạt  
32 14A10010194 Bùi Đình Quý '15/01/96 1410A03 1817 Đoàn    
33 13A10010147 Nguyễn Hồng Thái '07/02/95 1310A02 1820 Huy Đạt  
34 12A10010217 Nguyễn Dương Thành '07/11/93 1210A01 1821 Huy Đạt  
35 14A10010106 Nguyễn Ngọc Thảo '16/06/96 1410A01 1802 L.H.Dũng    
36 14A10010185 Phạm Quang Trung '22/04/96 1410A02 1811 T.Dũng Đạt  
37 14A10010037 Trần Xuân Trường '26/10/96 1410A04 1827 Xuân Đạt  
38 14A10010033 Lê Ngọc Tuyền '25/05/96 1410A02 1807 Linh Đạt  
39 14A10010112 Nguyễn Sơn Tùng '14/05/96 1410A02 1812 Đạt  
40 14A10010202 Trần Quang Tùng '09/11/96 1410A04 1825 Xuân Đạt  
(15394 lần xem)