Danh sách SV chưa hoàn thành học phí HK2 năm học 2018-2019

28/02/2019 16:48
DS SV chưa hoàn thành học phí kỳ 2 năm học 2018-2019
STT Sinh viên Ngày sinh Lớp hành chính Tình trạng HP
1 Nguyễn Tuấn Anh '15/10/1995 1310A01 Chưa hoàn thành
2 Nguyễn Thanh Tùng '01/12/1993 1310A01 Chưa hoàn thành
3 Đào Bá Hòa '19/05/1995 1310A02 Chưa hoàn thành
4 Ngô Thị Huệ '18/07/1995 1310A02 Chưa hoàn thành
5 Hoàng Mạnh Lâm '17/05/1994 1310A02 Chưa hoàn thành
6 Hoàng Ngọc Hiếu '09/10/1995 1310A03 Chưa hoàn thành
7 Nguyễn Thông Hiếu '02/12/1995 1310A03 Chưa hoàn thành
8 Nguyễn Thành Công '12/04/1996 1410A01 Chưa hoàn thành
9 Nguyễn Đình Diến '25/03/1996 1410A01 Chưa hoàn thành
10 Đặng Văn Duy '02/01/1996 1410A01 Chưa hoàn thành
11 Ngô Đức Hiếu '20/05/1996 1410A01 Chưa hoàn thành
12 Nguyễn Cát Ngọc '31/08/1996 1410A01 Chưa hoàn thành
13 Nguyễn Thị Thanh Trà '08/11/1996 1410A01 Chưa hoàn thành
14 Nguyễn Thị Thu An '06/09/1996 1410A02 Chưa hoàn thành
15 Phạm Xuân Bách '11/02/1996 1410A02 Chưa hoàn thành
16 Bùi Đức Chiều '26/02/1996 1410A02 Chưa hoàn thành
17 Vũ Quang Hiệp '01/04/1996 1410A02 Chưa hoàn thành
18 Phạm Viết Hải '29/11/1996 1410A03 Chưa hoàn thành
19 Hoàng Hồng Quân '08/12/1995 1410A03 Chưa hoàn thành
20 Bùi Đình Quý '15/01/1996 1410A03 Chưa hoàn thành
21 Nguyễn Thế Trung '10/05/1996 1410A03 Chưa hoàn thành
22 Lưu Trung Kiên '06/12/1997 1510A01 Chưa hoàn thành
23 Nguyễn Thị Phương Nga '11/06/1997 1510A01 Chưa hoàn thành
24 Nguyễn Hoàng Hiệp '26/06/1996 1510A02 Chưa hoàn thành
25 Phan Minh Hoàng '05/11/1997 1510A02 Chưa hoàn thành
26 Lê Hồng Nam '02/02/1997 1510A02 Chưa hoàn thành
27 Vũ Thu Trang '03/07/1997 1510A02 Chưa hoàn thành
28 Lại Thu Nguyệt '26/07/1997 1510A03 Chưa hoàn thành
29 Nguyễn Thế Thái '02/12/1997 1510A03 Chưa hoàn thành
30 Bùi Tùng Dương '19/10/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
31 Phạm Gia Huy '10/09/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
32 Lương Thị Trà My '20/03/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
33 Phạm Văn Nam '12/07/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
34 Nguyễn Xuân Phương '12/11/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
35 Trương Văn Quý '01/07/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
36 Lê Quang Sơn '20/02/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
37 Phan Văn Thảo '10/01/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
38 Bùi Hữu Thắng '27/12/1997 1510A04 Chưa hoàn thành
39 Trịnh Thị Tuyến '22/11/1996 1510A04 Chưa hoàn thành
40 Đặng Thị Hạnh '26/11/1997 1510A05 Chưa hoàn thành
41 Đỗ Văn Hiếu '04/09/1997 1510A05 Chưa hoàn thành
42 Nguyễn Việt Hoàng '28/11/1997 1510A05 Chưa hoàn thành
43 Nguyễn Tiến Lợi '16/09/1997 1510A05 Chưa hoàn thành
44 Nguyễn Phương Vi '25/10/1997 1510A05 Chưa hoàn thành
45 Nguyễn Văn Cảnh '05/08/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
46 La Thế Đức '09/03/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
47 Phạm Kiên Giang '02/01/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
48 Trần Trọng Hiếu '29/04/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
49 Phạm Công Hoàng '25/07/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
50 Vũ Thị Nhật Lệ '04/08/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
51 Nguyễn Khánh Linh '25/11/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
52 Nguyễn Quang Ninh '30/05/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
53 Dương Hùng Sơn '19/08/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
54 Đinh Văn Sửu '10/05/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
55 Nguyễn Thành Trung '26/07/1997 1510A06 Chưa hoàn thành
56 Nguyễn Anh Tú '07/06/1996 1510A06 Chưa hoàn thành
57 Mai Quốc An '20/10/1998 1610A01 Chưa hoàn thành
58 Vũ Việt Anh '18/03/1998 1610A01 Chưa hoàn thành
59 Nguyễn Văn Huỳnh '18/06/1998 1610A01 Chưa hoàn thành
60 Nguyễn Văn Thắm '04/12/1998 1610A01 Chưa hoàn thành
61 Đỗ Văn Tú '09/10/1998 1610A01 Chưa hoàn thành
62 Phạm Văn Đức '02/02/1998 1610A02 Chưa hoàn thành
63 Phan Đình Khánh '31/10/1998 1610A02 Chưa hoàn thành
64 Vũ Kiều Oanh '10/11/1998 1610A02 Chưa hoàn thành
65 Nguyễn Thanh Quang '28/06/1998 1610A02 Chưa hoàn thành
66 Nguyễn Hữu Thành '01/11/1998 1610A02 Chưa hoàn thành
67 Lê Doãn Thiệp '09/08/1998 1610A02 Chưa hoàn thành
68 Đoàn Tuấn '13/11/1998 1610A02 Chưa hoàn thành
69 Nguyễn Anh Tùng '31/03/1998 1610A02 Chưa hoàn thành
70 Nguyễn Quốc Bảo '07/12/1995 1610A03 Chưa hoàn thành
71 Vũ Huy Hoàng '22/03/1997 1610A03 Chưa hoàn thành
72 Đào Xuân Thắng '01/05/1998 1610A03 Chưa hoàn thành
73 Nguyễn Hữu Thường '17/06/1996 1610A03 Chưa hoàn thành
74 Nguyễn Văn Trung '02/08/1998 1610A03 Chưa hoàn thành
75 Nguyễn Anh Tuấn '11/07/1998 1610A03 Chưa hoàn thành
76 Nguyễn Minh Chiến '18/07/1998 1610A04 Chưa hoàn thành
77 Phan Đức Cường '20/08/1997 1610A04 Chưa hoàn thành
78 Đàm Thận Đức '14/01/1998 1610A04 Chưa hoàn thành
79 Trần Văn Đức '10/10/1998 1610A04 Chưa hoàn thành
80 Nguyễn Văn Hiệp '24/11/1998 1610A04 Chưa hoàn thành
81 Vũ Thị Minh Hòa '24/06/1998 1610A04 Chưa hoàn thành
82 Nguyễn Văn Khánh '07/02/1998 1610A04 Chưa hoàn thành
83 Hà Trí Kiên '07/03/1998 1610A04 Chưa hoàn thành
84 Lê Trung San '25/08/1998 1610A04 Chưa hoàn thành
85 Nguyễn Xuân Thưởng '26/03/1998 1610A04 Chưa hoàn thành
86 Đỗ Viết Tuấn Anh '28/10/1998 1610A05 Chưa hoàn thành
87 Vũ Văn Cương '17/02/1998 1610A05 Chưa hoàn thành
88 Nguyễn Hoàng Giang '29/08/1998 1610A05 Chưa hoàn thành
89 Nguyễn Trọng Hiếu '29/11/1998 1610A05 Chưa hoàn thành
90 Ngô Hải Long '08/03/1998 1610A05 Chưa hoàn thành
91 Nguyễn Viết Thái '01/05/1997 1610A05 Chưa hoàn thành
92 Hoàng Thị Ngọc Anh '14/03/1998 1610A06 Chưa hoàn thành
93 Từ Minh Hiếu '22/01/1998 1610A06 Chưa hoàn thành
94 Trịnh Đức Huy '22/11/1998 1610A06 Chưa hoàn thành
95 Phạm Trung Kiên '17/10/1998 1610A06 Chưa hoàn thành
96 Phạm Ngọc Phúc '25/12/1997 1610A06 Chưa hoàn thành
97 Nguyễn Trần Tân Quang '23/07/1998 1610A06 Chưa hoàn thành
98 Trần Lan Anh '03/08/1999 1710A01 Chưa hoàn thành
99 Lê Ngọc Điệp '10/11/1999 1710A01 Chưa hoàn thành
100 Phùng Tuấn Long '07/09/1999 1710A01 Chưa hoàn thành
101 Lê Phương Nam '11/07/1999 1710A01 Chưa hoàn thành
102 Nguyễn Thị Ngọc '19/05/1999 1710A01 Chưa hoàn thành
103 Phan Hoài Nam '06/06/1999 1710A02 Chưa hoàn thành
104 Mai Đức Phong '15/08/1999 1710A02 Chưa hoàn thành
105 Đỗ Duy Thái '23/03/1999 1710A02 Chưa hoàn thành
106 Nguyễn Mạnh Tiến '03/09/1999 1710A02 Chưa hoàn thành
107 Nguyễn Công Lâm '20/10/1999 1710A03 Chưa hoàn thành
108 Đỗ Quang Linh '26/09/1999 1710A03 Chưa hoàn thành
109 Hoàng Xuân Phong '05/06/1999 1710A03 Chưa hoàn thành
110 Trần Hữu Thái '19/09/1998 1710A03 Chưa hoàn thành
111 Hoàng Minh Quân '21/02/1999 1710A04 Chưa hoàn thành
112 Nguyễn Đức Thắng '15/09/1999 1710A04 Chưa hoàn thành
113 Trần Minh Quang '23/02/1999 1710A05 Chưa hoàn thành
114 Mai Văn Trưởng '08/03/1999 1710A05 Chưa hoàn thành
115 Trần Xuân Tùng '16/12/1999 1710A05 Chưa hoàn thành
116 Đỗ Thành Chính '05/12/1999 1710A06 Chưa hoàn thành
117 Vũ Văn Quân '01/09/1999 1710A06 Chưa hoàn thành
118 Hoàng Anh Tú '29/05/1999 1710A06 Chưa hoàn thành
119 Đường Minh Giang '19/12/2000 1810A01 Chưa hoàn thành
120 Trần Ngọc Kiên '29/09/2000 1810A01 Chưa hoàn thành
121 Bùi Văn Lợi '20/12/2000 1810A01 Chưa hoàn thành
122 Đặng Đức Tài '20/01/2000 1810A01 Chưa hoàn thành
123 Nguyễn Thị Bích Thảo '01/09/2000 1810A01 Chưa hoàn thành
124 Dương Đức Thịnh '21/07/2000 1810A01 Chưa hoàn thành
125 Phạm Công Chiến '19/08/2000 1810A02 Chưa hoàn thành
126 Lê Anh Duy '15/10/2000 1810A02 Chưa hoàn thành
127 Bùi Trung Dũng '10/10/2000 1810A02 Chưa hoàn thành
128 Hồ Văn Đạt '23/02/2000 1810A02 Chưa hoàn thành
129 Nguyễn Huệ '23/07/2000 1810A02 Chưa hoàn thành
130 Ngô Văn Luân '10/04/2000 1810A02 Chưa hoàn thành
131 Nguyễn Duy Phương '15/03/2000 1810A02 Chưa hoàn thành
132 Nguyễn Huy Đức Duy '13/11/2000 1810A03 Chưa hoàn thành
133 Nguyễn Văn Đoàn '08/08/2000 1810A03 Chưa hoàn thành
134 Phan Đức Thắng '18/07/2000 1810A03 Chưa hoàn thành
135 Phạm Văn Tiến '13/07/2000 1810A03 Chưa hoàn thành
136 Tạ Văn Toàn '16/02/2000 1810A03 Chưa hoàn thành
137 Phạm Hà Tuyên '08/10/2000 1810A03 Chưa hoàn thành
138 Nguyễn Thành Vinh '10/07/2000 1810A03 Chưa hoàn thành
139 Nguyễn Thị Ngọc Duệ '03/08/2000 1810A04 Chưa hoàn thành
140 Nguyễn Tất Đạt '23/12/2000 1810A04 Chưa hoàn thành
141 Lê Văn Hiếu '20/11/2000 1810A04 Chưa hoàn thành
142 Nguyễn Quang Huy '26/03/2000 1810A04 Chưa hoàn thành
143 Khổng Trung Kiên '22/03/2000 1810A04 Chưa hoàn thành
144 Đào Xuân Lộc '16/05/2000 1810A04 Chưa hoàn thành
145 Nguyễn Long Nhật '14/08/2000 1810A04 Chưa hoàn thành
146 Trần Đức Tài '23/07/2000 1810A04 Chưa hoàn thành
147 Nguyễn Long Thành '10/07/2000 1810A04 Chưa hoàn thành
148 Khương Văn Toàn '22/03/2000 1810A04 Chưa hoàn thành
149 Nông Thái Bảo Trung '30/06/2000 1810A04 Chưa hoàn thành
150 Lý Hoàng Tùng '28/07/2000 1810A04 Chưa hoàn thành
151 Vũ Minh Anh '26/11/2000 1810A05 Chưa hoàn thành
152 Hà Ngọc Hải '07/08/2000 1810A05 Chưa hoàn thành
153 Nguyễn Đức Hưng '18/01/2000 1810A05 Chưa hoàn thành
154 Lê Hoài Nam '27/01/2000 1810A05 Chưa hoàn thành
155 Nguyễn Quang Tú '01/08/2000 1810A05 Chưa hoàn thành
156 nguyễn hoàng hiệp 26/06/1996 1510A02 Chưa hoàn thành
157 nguyễn anh tùng 31/03/1998 1610A02 Chưa hoàn thành
158 nguyễn đăng hải 16/01/1998 1610A05 Chưa hoàn thành
159 trần lan anh 03/08/1999 1710A01 Chưa hoàn thành
160 hồ đức thắng 23/04/1999 1710A01 Chưa hoàn thành
161 phan hoài nam 06/06/1999 1710A02 Chưa hoàn thành
162 đỗ duy thái 23/03/1999 1710A02 Chưa hoàn thành
163 bùi quang huy 15/10/1999 1710A03 Chưa hoàn thành
164 đỗ khánh toàn 07/11/1999 1710A03 Chưa hoàn thành
165 lưu văn hùng 28/01/1999 1710A04 Chưa hoàn thành
166 phạm văn kỷ 21/01/1999 1710A04 Chưa hoàn thành
167 đỗ quang anh 16/04/1999 1710A04 Chưa hoàn thành
168 dương quốc huy 30/09/1999 1710A04 Chưa hoàn thành
169 lý thị hoài tú 30/12/1999 1710A04 Chưa hoàn thành
170 trình hoàng cương 06/05/1999 1710A04 Chưa hoàn thành
171 hà đức mạnh 24/07/1999 1710A04 Chưa hoàn thành
172 nguyễn văn vinh 10/02/1999 1710A05 Chưa hoàn thành
173 lều xuân bảo 09/08/1999 1710A05 Chưa hoàn thành
174 trần xuân tùng 16/12/1999 1710A05 Chưa hoàn thành
175 nguyễn thị oanh 21/03/1999 1710A06 Chưa hoàn thành
176 nguyễn thị mai 29/07/1999 1710A06 Chưa hoàn thành
177 vũ văn quân 01/09/1999 1710A06 Chưa hoàn thành
178 đỗ thành chính 05/12/1999 1710A06 Chưa hoàn thành
179 nguyễn tiến dũng 16/09/1999 1710A06 Chưa hoàn thành
180 nguyễn tuấn dũng 18/08/1999 1710A06 Chưa hoàn thành
181 hoàng công thành 24/08/1999 1710A06 Chưa hoàn thành
182 hoàng anh tú 29/05/1999 1710A06 Chưa hoàn thành
183 nguyễn trung hiếu 05/03/2000 1810A01 Chưa hoàn thành
184 nguyễn thị bích thảo 01/09/2000 1810A01 Chưa hoàn thành
185 đường minh giang 19/12/2000 1810A01 Chưa hoàn thành
186 nguyễn tiến anh 29/07/2000 1810A01 Chưa hoàn thành
187 nguyễn văn chiến 20/04/2000 1810A01 Chưa hoàn thành
188 lê anh duy 15/10/2000 1810A02 Chưa hoàn thành
189 ngô văn luân 10/04/2000 1810A02 Chưa hoàn thành
190 bùi trung dũng 10/10/2000 1810A02 Chưa hoàn thành
191 trần thị lan anh 11/09/2000 1810A02 Chưa hoàn thành
192 phạm công chiến 19/08/2000 1810A02 Chưa hoàn thành
193 bùi đại phát 22/11/2000 1810A02 Chưa hoàn thành
194 nguyễn duy phương 15/03/2000 1810A02 Chưa hoàn thành
195 phạm hà tuyên 08/10/2000 1810A03 Chưa hoàn thành
196 nguyễn huy đức duy 13/11/2000 1810A03 Chưa hoàn thành
197 nguyễn thị ngọc duệ 03/08/2000 1810A04 Chưa hoàn thành
198 nguyễn tất đạt 23/12/2000 1810A04 Chưa hoàn thành
199 lê văn hiếu 20/11/2000 1810A04 Chưa hoàn thành
200 khương văn toàn 22/03/2000 1810A04 Chưa hoàn thành
201 nguyễn đức hưng 18/01/2000 1810A05 Chưa hoàn thành
202 vũ minh anh 26/11/2000 1810A05 Chưa hoàn thành
203 hà ngọc hải 07/08/2000 1810A05 Chưa hoàn thành
(18903 lần xem)