Thông báo Lịch đăng ký seminar đánh giá chuyên môn Đồ án tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2018-2019

13/03/2019 09:27
Các bộ môn Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ Đa phương tiện, Mạng và kỹ thuật máy tính thông báo về việc Tổ chức seminar báo cáo chuyên môn tại Bộ môn đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2017-2018 như sau:
Tags:

1.   Đăng ký:  tại P12 (cô Xuân)

o       Từ 10h30h00 đến 11h00 ngày Thứ 2, 18/03/2019

o       Sinh viên nộp đủ tài liệu theo hướng dẫn trong quyển sổ theo dõi ĐATN

2.    Thời gian tổ chức seminar: 8h00 thứ 4 ngày 20/3/2019 (http://fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1467&cid=3)

3.   Trả kết quả: Tại bộ môn phụ trách (thông báo sau)

(2297 lần xem)