Thông báo số 2 về Seminar chuyên môn Đồ án tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

19/03/2019 20:09
Do ảnh hưởng kế hoạch hoạt động của Nhà trường, Bộ môn CNPM điều chỉnh lịch seminar như sau:
Tags:

1. Lịch báo cáo của hội đồng HĐ01 đổi sang 8h00, thứ 6 ngày 22/03/2019.

2. Danh sách hội đồng HĐ02 có cập nhật kết hợp cùng Bộ môn Công nghệ Đa phương tiện

3. Yêu cầu: Các sinh viên thuộc chuyên ngành Công nghệ phần mềm và Công nghệ Đa phương tiện phải tham dự, lưu minh chứng hoạt động chuyên ngành.

Danh sách chi tiết:

(2721 lần xem)