Tech Talk môn Thiết kế đồ họa nâng cao với nội dung "Chất liệu Vray trong 3Dsmax”

02/04/2019 14:47
Tech Talk môn Thiết kế đồ họa nâng cao với nội dung "Chất liệu Vray trong 3Dsmax”

Bộ môn Công nghệ Đa phương tiện tổ chức Tech Talk với nội dung "Chất liệu Vray trong 3Dsmax”

Thời gian: 9h00 ngày 04/04/2019

Địa điểm: P.51 - Khu giảng đường Khoa CNTT

Diễn giả: Ông Đỗ Đắc Giang, Giám đốc công ty Kiến trúc DH

Bộ môn CNĐPT thông báo và yêu cầu các sinh viên chuyên ngành CNĐPT tham gia, báo cáo thu hoạch và lưu minh chứng cho hoạt động chuyên môn.

Trân trọng kính mời các sinh viên khác quan tâm đến tham dự.

(18131 lần xem)