Thông báo v/v chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp khoá 08B

15/12/2011 11:01
Tất cả các sinh viên trước khi được xét dự thi và bảo vệ tốt nghiệp cần hoàn thành những hồ sơ, giấy tờ sau
Tags: 0008B,

 

Tất cả các sinh viên khoá 08B và SV các khoá cũ thi TN bổ sung, trước khi xét dự thi và bảo vệ tốt nghiệp năm 2012 phải hoàn thành “Hồ sơ xét điều kiện dự thi và bảo vệ tốt nghiệp” (theo mẫu lấy tại lớp trưởng) và hoàn thành điểm học phần trong 8  kỳ  học + có chứng chỉ GDTC, GDQP.
Sau khi chuẩn bị xong Hồ sơ xét điều kiện dự thi và bảo vệ tốt nghiệp, SV nộp cho lớp trưởng, lớp trưởng có nhiệm vụ tập hợp, lên danh sách và xếp các hồ sơ này theo thứ tự danh sách lớp (Tờ khai  và bằng chính Tốt nghiệp được tách riêng) rồi nộp lại cho VP Khoa cơ sở 1 (gặp cô Thuỷ) để Khoa nộp Phòng Đào tạo - Viện ĐH Mở Hà Nội.

Thời hạn để SV hoàn thành các thủ tục về Hồ sơ xét điều kiện dự thi và bảo vệ tốt nghiệptrước ngày 25/12/2011, lớp trưởng nộp cho Khoa vào sáng ngày 27/12/2011 (9h-10h). Sau thời hạn nêu trên, SV chưa hoàn thành các thủ tục về hồ sơ này sẽ không được Viện xét dự thi và bảo vệ tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2012.

“Hồ sơ xét điều kiện dự thi và bảo vệ tốt nghiệp” bao gồm:

  • Tờ khai sinh viên (mẫu 23)
  • Giấy khai sinh
  • Bằng tốt nghiệp THPT (cả bản chính và bản photo công chứng)
  • Chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (bản photo có công chứng)
(4694 lần xem)