Thông báo Danh sách SV không được dự thi Chính trị - Công dân Sinh viên cuối khóa (năm học 2018-2019, đợt Th4/2019)

10/04/2019 11:09
Căn cứ Thông báo v/v Hướng dẫn quy trình tổ chức đánh giá bài thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" cuối khóa năm học 2018-2019 của BTC TUẦN SHCDSV GIỮA VÀ CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2018- 2019

Khoa CNTT thông báo danh sách các sinh viên không được tham gia đánh giá bài thu hoạch do vắng mặt quá 25% số buổi sinh hoạt của  "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" cuối khóa năm học 2018-2019 tổ chức tại khoa CNTT

Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp hành chính
15A10010029 Nguyễn Tiến Dũng '23/02/97 1510A06
14A10010198 Vũ Hồng Đăng '24/02/96 1410A04
13A10010118 Đỗ Tuấn Quỳnh '21/08/95 1310A03
13A10010059 Phạm Thanh Tùng '15/02/95 1310A01
13A10010085 Phạm Văn Sơn '01/04/95 1310A02
(27907 lần xem)