Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác thi và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

12/04/2019 15:57
Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác thi và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2018-2019,
Khoa CNTT thông báo thời gian và địa điểm họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ đồ án, thi tốt nghiệp như sau:
  • Thời gian: 15h00 ngày 16/04/2019
  • Địa điểm: Phòng 21- Giảng đường Khoa Công nghệ Thông tin
  • Đối tượng: Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp và chuyên đề tốt nghiệp
(23225 lần xem)