Thông báo số 2 v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2018-2019

19/05/2019 12:45
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 17:00 ngày 15/05/2019, khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau
  1. Duyệt triển khai các lớp đã tạm dừng và các lớp mở mới (trong Thông báo số 1)
  2. Mở mới lớp Kỹ thuật đồ hoạ và thực tại ảo (bắt đầu đăng ký từ 17:00 ngày 19/05)
    và thêm chỉ tiêu lớp Thiết kế đồ hoạ
    dành cho các sinh viên đã được duyệt đăng ký chuyên ngành Công nghệ Đa phương tiện.
(27790 lần xem)