Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 3 năm học 2018-2019

22/05/2019 10:21
Thông báo thu học phí kỳ 3 năm học 2018-2019
Tags: học phí,

-          Căn cứ Quyết định số 1971/QĐ-ĐHM ngày 04/6/2018 của Viện Đại học Mở Hà Nội về mức thu học phí năm học 2018-2019;

-          Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 06/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường Đại học Mở Hà Nội đổi tên từ Viện Đại học Mở Hà Nội);

-          Căn cứ kế hoạch học kỳ 3 năm học 2018-2019 của Khoa Công nghệ Thông tin;

-          Căn cứ chức năng nhiệm vụ của bộ phận Kế toán Khoa Công nghệ Thông tin;

Bộ phận kế toán Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí học kỳ 3 năm học 2018-2019 như sau:

·         Đối tượng:              Sinh viên Đại học ngành CNTT Hệ Chính quy, Vừa học vừa làm, Hệ Từ xa

·         Mức thu:                Theo Quyết định số 1971/QĐ-ĐHM

·         Thời gian thu:

STT

KHÓA

Trình tự thực hiện

Sinh viên

Ngân hàng

Bộ phận KT

1

1310A, 1410A, 1510A, 1610A, 1710A, 1810A

    Trước 12/06/2019, sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB, lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn số tiền thu học phí 50.000đ.

    Thu học phí trong tài khoản của SV từ ngày 12/06/2019 đến ngày 14/06/2019 (theo nghiệp vụ uỷ nhiệm thu). Chuyển DS cho Khoa trước ngày 17/6

    Gạch nợ học phí từ ngày19/06/2019 đến ngày 22/06/2019

2

0011B, 1210A

Nộp trực tiếp: 8g30-10g00 ngày 20/06/2019,  
P17 – khu giảng đường khoa CNTT

 

Lưu ý:

  1. Sinh viên cần in sao biên lai học phí đăng ký với VP Khoa (Tầng trệt) từ ngày 27-28/06/2019 (khi đến mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư)
  2. Mọi trường hợp không theo đúng thời hạn thông báo này phải tuân thủ Quy trình xử lý nộp học phí muộn đã công bố tại http://www.fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1357&cid=12
(21177 lần xem)

Tin liên quan: