Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí kỳ 3 (2018-2019)

20/06/2019 16:47
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí kỳ 3 (2018-2019)
Tags: học phí,
STT Sinh viên Lớp hành chính Tình trạng HP
1 Trần Đức Bích 1210A02 Chưa hoàn thành
2 Trịnh Đình Mạnh 1210A02 Chưa hoàn thành
3 Lê Gia Thắng 1210A02 Chưa hoàn thành
4 Nguyễn Quốc Cường 1210A05 Chưa hoàn thành
5 Nguyễn Trọng Giáp 1210A05 Chưa hoàn thành
6 Tống Thị Khánh Hoài 1310A01 Chưa hoàn thành
7 Nguyễn Tiến Hưng 1310A01 Chưa hoàn thành
8 Nguyễn Thanh Tùng 1310A01 Chưa hoàn thành
9 Nguyễn Hải Anh 1310A03 Chưa hoàn thành
10 Hoàng Xuân Vũ 1310A03 Chưa hoàn thành
11 Nguyễn Thành Công 1410A01 Chưa hoàn thành
12 Nguyễn Đình Diến 1410A01 Chưa hoàn thành
13 Mai Trung Hiếu 1410A01 Chưa hoàn thành
14 Nguyễn Cát Ngọc 1410A01 Chưa hoàn thành
15 Doãn Hoàng Giang 1410A02 Chưa hoàn thành
16 Vũ Quang Hiệp 1410A02 Chưa hoàn thành
17 Trương Văn Nhu 1410A02 Chưa hoàn thành
18 Nguyễn Minh Hoàng 1410A03 Chưa hoàn thành
19 Hoàng Hồng Quân 1410A03 Chưa hoàn thành
20 Đào Thiên Tài 1410A04 Chưa hoàn thành
21 Nguyễn Bá Đức 1510A01 Chưa hoàn thành
22 Lưu Trung Kiên 1510A01 Chưa hoàn thành
23 Phạm Thị Lan Phương 1510A01 Chưa hoàn thành
24 Lê Văn Chiến 1510A02 Chưa hoàn thành
25 Hoàng Tiến Đạt 1510A02 Chưa hoàn thành
26 Trần Đức Hoà 1510A02 Chưa hoàn thành
27 Lê Hồng Nam 1510A02 Chưa hoàn thành
28 Vũ Thu Trang 1510A02 Chưa hoàn thành
29 Đỗ Minh Trường 1510A02 Chưa hoàn thành
30 Đoàn Quang Chính 1510A03 Chưa hoàn thành
31 Nguyễn Viết Tiến 1510A03 Chưa hoàn thành
32 Nguyễn Mạnh Cường 1510A04 Chưa hoàn thành
33 Đỗ Quang Đạo 1510A04 Chưa hoàn thành
34 Phùng Đức Hoàng 1510A04 Chưa hoàn thành
35 Lê Quang Sơn 1510A04 Chưa hoàn thành
36 Ứng Hồng Sơn 1510A04 Chưa hoàn thành
37 Phan Văn Thảo 1510A04 Chưa hoàn thành
38 Bùi Hữu Thắng 1510A04 Chưa hoàn thành
39 Nguyễn Tuấn Anh 1510A05 Chưa hoàn thành
40 Trương Quốc Bảo 1510A05 Chưa hoàn thành
41 Lưu Hải Nam 1510A05 Chưa hoàn thành
42 Nguyễn Đình Phúc 1510A05 Chưa hoàn thành
43 Nguyễn Thị Huyền Thương 1510A05 Chưa hoàn thành
44 Trịnh Quang Anh 1510A06 Chưa hoàn thành
45 Nguyễn Văn Cảnh 1510A06 Chưa hoàn thành
46 La Thế Đức 1510A06 Chưa hoàn thành
47 Lê Minh Đức 1510A06 Chưa hoàn thành
48 Phạm Kiên Giang 1510A06 Chưa hoàn thành
49 Nguyễn Khánh Linh 1510A06 Chưa hoàn thành
50 Nguyễn Quang Ninh 1510A06 Chưa hoàn thành
51 Nguyễn Bảo Quỳnh 1510A06 Chưa hoàn thành
52 Dương Hùng Sơn 1510A06 Chưa hoàn thành
53 Nguyễn Anh Tú 1510A06 Chưa hoàn thành
54 Phạm Thị Chanh 1610A01 Chưa hoàn thành
55 Bùi Ánh Dương 1610A01 Chưa hoàn thành
56 Nguyễn Đình Huy 1610A01 Chưa hoàn thành
57 Nguyễn Văn Huỳnh 1610A01 Chưa hoàn thành
58 Vũ Hồng Sơn 1610A01 Chưa hoàn thành
59 Dương Đình Tuấn 1610A01 Chưa hoàn thành
60 Trần Huy Dũng 1610A02 Chưa hoàn thành
61 Bùi Đăng Khoa 1610A02 Chưa hoàn thành
62 Lê Minh Ngọc 1610A02 Chưa hoàn thành
63 Nguyễn Quốc Bảo 1610A03 Chưa hoàn thành
64 Nguyễn Thành Đạt 1610A03 Chưa hoàn thành
65 Nông Đức Hiếu 1610A03 Chưa hoàn thành
66 Vũ Huy Hoàng 1610A03 Chưa hoàn thành
67 Nguyễn Văn Sơn 1610A03 Chưa hoàn thành
68 Đào Xuân Thắng 1610A03 Chưa hoàn thành
69 Nguyễn Văn Trung 1610A03 Chưa hoàn thành
70 Nguyễn Minh Chiến 1610A04 Chưa hoàn thành
71 Phan Đức Cường 1610A04 Chưa hoàn thành
72 Trần Văn Đức 1610A04 Chưa hoàn thành
73 Vũ Thị Minh Hòa 1610A04 Chưa hoàn thành
74 Hoàng Duy Hưng 1610A04 Chưa hoàn thành
75 Nguyễn Văn Khánh 1610A04 Chưa hoàn thành
76 Hà Trí Kiên 1610A04 Chưa hoàn thành
77 Phạm Sỹ Thắng 1610A04 Chưa hoàn thành
78 Nguyễn Xuân Thưởng 1610A04 Chưa hoàn thành
79 Nguyễn Quang Trung 1610A04 Chưa hoàn thành
80 Phạm Trọng Bảo 1610A05 Chưa hoàn thành
81 Nguyễn Thị Phương Dung 1610A05 Chưa hoàn thành
82 Nguyễn Hoàng Giang 1610A05 Chưa hoàn thành
83 Nguyễn Hải Hiệu 1610A05 Chưa hoàn thành
84 Trần Văn Hoàng 1610A05 Chưa hoàn thành
85 Trần Quang Huy 1610A05 Chưa hoàn thành
86 Vũ Thu Huyền 1610A05 Chưa hoàn thành
87 Nguyễn Văn Hùng 1610A05 Chưa hoàn thành
88 Mai Gia Khánh 1610A05 Chưa hoàn thành
89 Đỗ Mạnh Tùng 1610A05 Chưa hoàn thành
90 Trần Mạnh Hùng 1610A06 Chưa hoàn thành
91 Phạm Trung Kiên 1610A06 Chưa hoàn thành
92 Đặng Văn Nam 1610A06 Chưa hoàn thành
93 Nguyễn Thanh Tuấn 1610A06 Chưa hoàn thành
94 Nguyễn Trường Giang 1710A01 Chưa hoàn thành
95 Lê Phương Nam 1710A01 Chưa hoàn thành
96 Hồ Đức Thắng 1710A01 Chưa hoàn thành
97 Vũ Tuấn Anh 1710A02 Chưa hoàn thành
98 Nguyễn Bình Dương 1710A02 Chưa hoàn thành
99 Nguyễn Phương Hà 1710A02 Chưa hoàn thành
100 Đỗ Duy Thái 1710A02 Chưa hoàn thành
101 Nguyễn Mạnh Tiến 1710A02 Chưa hoàn thành
102 Phạm Quang Vinh 1710A02 Chưa hoàn thành
103 Hoàng Quốc Huy 1710A03 Chưa hoàn thành
104 Đỗ Quang Linh 1710A03 Chưa hoàn thành
105 Trần Hữu Thái 1710A03 Chưa hoàn thành
106 Lại Phi Trang 1710A03 Chưa hoàn thành
107 Bùi Đức Cường 1710A04 Chưa hoàn thành
108 Nguyễn Thuý Hường 1710A04 Chưa hoàn thành
109 Hoàng Minh Quân 1710A04 Chưa hoàn thành
110 Bế Thị Lâm Anh 1710A05 Chưa hoàn thành
111 Trịnh Thị Hà Anh 1710A05 Chưa hoàn thành
112 Bùi Thị Duyên 1710A05 Chưa hoàn thành
113 Nguyễn Văn Đạt 1710A05 Chưa hoàn thành
114 Lê Ngọc Huy 1710A05 Chưa hoàn thành
115 Ngô Thành Lâm 1710A05 Chưa hoàn thành
116 Trần Xuân Tùng 1710A05 Chưa hoàn thành
117 Nguyễn Văn Vinh 1710A05 Chưa hoàn thành
118 Đỗ Thành Chính 1710A06 Chưa hoàn thành
119 Mã Anh Tuấn 1710A06 Chưa hoàn thành
120 Phạm Ngọc Quỳnh 1810A01 Chưa hoàn thành
121 Nguyễn Trường Giang 1810A02 Chưa hoàn thành
122 Hoàng Tiến Được 1810A04 Chưa hoàn thành
123 Trần Đức Tài 1810A04 Chưa hoàn thành
124 Nguyễn Thu Trang 1810A05 Chưa hoàn thành
Ghi chú:Tính đến hết 16g30 ngày 20/06/2019 BỘ PHẬN KẾ TOÁN
(21679 lần xem)

Tin liên quan: