Thông báo Triệu tập sinh viên và cố vấn học tập tham dự buổi gặp với BLĐ Khoa

11/07/2019 15:40
Khoa CNTT thông báo triệu tập các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây cùng CVHT các lớp có SV được triệu tập tham dự buổi làm việc với BLĐ Khoa về tình trạng học tập hiện tại của SV, chi tiết như sau:

 

  1. Thời gian có mặt: 10h00 ngày 15/7/2019
  2. Địa điểm: P22 Khu Giảng đường Khoa CNTT
  3. Danh sách sinh viên được triệu tập: xem danh sách kèm theo dưới đây 

STT Lớp Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
1 0011B2 11A100065 Kim Ngọc Anh 20/05/1993
2 0011B3 11A100150 Nguyễn Ngọc Hoàng 08/01/1990
3 0011B6 11A100322 Đặng Đình Tuấn Anh 27/10/1993
4 0011B4 11A100197 Phan Cao Chất 26/09/1990
5 0011B2 11A100074 Vũ Văn Duy 18/07/1993
6 0011B6 10A110178 Nguyễn Đắc Dũng 04/08/1992
7 0011B3 11A100142 Phạm Xuân Đoan 22/02/1993
8 0011B4 11A100206 Nguyễn Văn Đức 23/10/1993
9 0011B2 11A100081 Đặng Quốc Hải 14/07/1993
10 0011B3 11A100146 Lê Việt 05/10/1993
11 0011B1 11A100017 Nguyễn Văn 15/10/1989
12 0011B6 10A110129 Nguyễn Đức Hiếu 29/09/1992
13 0011B4 11A100211 Phùng Trọng Hiếu 23/09/1993
14 0011B6 11A100341 Trịnh Sơn Hiển 19/09/1993
15 0011B3 11A100149 Lê Văn Hiệp 11/02/1993
16 0011B2 11A100086 Hà Mạnh Hùng 07/11/1987
17 0011B4 11A100214 Trần Ngọc Hưng 03/11/1993
18 0011B5 11A100279 Trần Thị Liên 25/12/1993
19 0011B6 10A110135 Nguyễn Thị Linh 22/12/1992
20 0011B4 11A100219 Bùi Duy Long 06/11/1993
21 0011B1 11A100028 Cố Phi Long 25/10/1991
22 0011B2 11A100092 Nguyễn Văn Lộc 05/04/1993
23 0011B4 11A100222 Nguyễn Văn Minh 18/10/1993
24 0011B2 11A100097 Nguyễn Thị Nga 02/06/1992
25 0011B5 11A100291 Nguyễn Hữu Quang 24/07/1993
26 0011B1 11A100039 Nguyễn Văn Quân 04/09/1993
27 0011B2 11A100106 Đỗ Phi Quyết 13/09/1993
28 0011B1 11A100043 Phạm Công Tôn Sơn 02/12/1993
29 0011B4 11A100239 Nguyễn Văn Thanh 19/09/1992
30 0011B6 11A100372 Nguyễn Đức Thạnh 17/12/1992
31 0011B2 11A100118 Phạm Văn Tiến 06/04/1991
32 0011B4 11A100247 Tạ Xuân Tiến 22/07/1993
33 0011B3 11A100178 Đặng Đức Toàn 19/06/1993
34 0011B3 11A100190 Nguyễn Thành Trung 27/08/1993
35 0011B5 11A100315 Nguyễn Xuân Trường 10/10/1989
36 0011B4 11A100252 Nguyễn Văn Tùng 07/04/1992
37 0011B5 11A100303 Phạm Thanh Tùng 27/04/1993
38 0011B1 10A110057 Trần Đức Vinh 05/07/1992
(9561 lần xem)