Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III năm học 2018 -2019

15/07/2019 09:09
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Tags: Khảo sát,

Thừa lệnh Ban lãnh đạo Khoa Công nghệ Thông tin,

Bộ phận văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 3 năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

  • Hình thức: Khảo sát trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào trang (http://dbcl.hou.edu.vn) bằng tài khoản cá nhân đã cấp
  • Hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.
  • Sinh viên phải có trách nhiệm phản hồi đầy đủ ý kiến về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên phụ trách lớp học phần mà mình đã đăng ký học.
  • Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/07/2019 đến hết ngày 21/07/2019
  • Đối tượng: Sinh viên Khóa 1510A, 1610A, 1710A, 1810A
(24035 lần xem)

Tin liên quan: