Thông báo họp lớp xét KQ Rèn luyện HK2+3 năm học 2018-2019

19/07/2019 12:07
  • Căn cứ Kế hoạch học kỳ/năm học của Nhà trường và của Khoa về việc đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên,
  • Căn cứ bản đăng ký kế hoạch họp lớp của các CVHT,  

 

Tổ KHĐT thông báo lịch họp lớp và xét KQRL của các lớp HK2 năm  học 2018-2019 như sau:

 

Ngày họp Giờ họp Phòng họp Các lớp HC Thầy cô CVHT
22/07/2019 9:00:00 22 1810A01 Trương Công Đoàn
22/07/2019 16:30:00 41 0011B1, 1310A02, 1510A06, 1810A04 Nguyễn Thị Quỳnh Như
23/07/2019 9:00:00 23 1510A01 Trịnh Thị Xuân
23/07/2019 9:00:00 52 0011B6, 1410A04, 1710A01 Nguyễn Thành Huy
23/07/2019 10:00:00 23 1710A05 Trịnh Thị Xuân
23/07/2019 10:00:00 52 1610A01, 1610A02 Trần Tiến Dũng
23/07/2019 10:00:00 44
1210A03, 1410A02, 1710A04
Lê Thị Thanh Thùy
23/07/2019 10:50:00 52 12A6+13A1+16A4+18A3 Nguyễn Thị Thúy Lan
23/07/2019 11:00:00 42 1610A03, 1710A02 Dương Chí Bằng
23/07/2019 11:00:00 24 1310A03, 1410A03, 1710A06 Trần Duy Hùng
23/07/2019 11:00:00 51 1810A02 Mai Thị Thúy Hà
24/07/2019 8:00:00 21 1510A02,1610A05, 0011B4 Nguyễn Thùy Linh
24/07/2019 10:00:00 22 1210A01,1210A02, 1210A04, 1410A01 Lê Hữu Dũng
24/07/2019 11:00:00 51 1510A03, 1510A04 Mai Thị Thúy Hà
25/07/2019 14:00:00 51 1610A06, 1710A03 Nguyễn Đức Tuấn
26/07/2019 13:30:00 22 1210A05, 1510A05, 1810A05 Nguyễn Thị Tâm
(21293 lần xem)