Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2019-2020

13/08/2019 19:47
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2019-2020 như sau
Tags: kế hoạch,

Mảng  Nội dung công việc Thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú Tuần/năm Thứ/tuần Học kỳ
Hướng nghiệp Tổ chức cho SV kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp, Bộ môn CS, CVHT, SV 10/08 11/08
Thông báo,
Danh sách đăng ký,
Checklist công việc khi kiến tập
Bài thu hoạch của SV và DS nộp thu hoạch
  32 7 1
Đào tạo: Khoá mới SV khoá mới nhập học Thí sinh trúng tuyển; Tổ tuyển sinh 10/08 20/08     32 7 1
Bộ môn M&KTMT Thành lập và ôn tập đội tuyển SV với ATTT TS. Nguyễn Đức Tuấn 15/08 15/12 Thông báo thành lập đội tuyển, Seminar các nhóm Thông báo của Ban tổ chức cuộc thi có muộn vào khoảng tháng 11 33 5 1
Đào tạo Báo cáo đánh giá hoạt động chuyên môn của SV chuyên ngành 4 bộ môn chuyên ngành 13/08 18/8     33 3 1
Đào tạo Khoa xét KQ HTRL HK23 năm học 2018-2029 Hội đồng cấp khoa; KH-ĐT 14/08 09:00 14/08 11:00     33 4 1
Mốc KH của HOU Thực hiện chính thức và mở rộng môn thi trên ứng dụng công nghệ theo KH 166 15/08 19/12     33 5 1
Đào tạo Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 16/08 21/08 1. Thông báo 2. Đơn của SV có ý kiến của CVHT. 3. DS tổng hợp của CVHT. 4. Kết quả duyệt của BLĐK Thông báo qui trình 33 6 1
Mốc KH của HOU Trường xét KQ HTRL HK23 năm học 2019-2020 Hội đồng cấp trường; 16/08 14:00 17/8     33 6 1
Mốc KH của HOU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020   19/08 23/12     34 2 1
Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK,
trưởng/phó bộ môn,
KH-ĐT,
GV phụ trách lớp Lai Châu,
GV quan tâm
19/08 09:00 24/08 Biên bản họp Phân công GD HK trước,
Biên bản họp tổng kết HK trước
Biên bản họp Phân công GD HK hiện tại
Chú ý Nộp TKB cho P.QLĐT 34 2 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS 20/08 23/08   Theo Qui định tốt nghiệp 34 3 1
Đào tạo Đăng ký học Sinh viên đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 21/08 09:00 24/08   Theo hướng dẫn 34 4 1
Đào tạo: Tốt nghiệp SV đăng ký đề cương đề tài đồ án lên hệ thống SV làm đồ án, CTMS 21/08 13:00 22/08   Có Hướng dẫn 34 4 1
Đào tạo: Khoá mới Gặp mặt sinh viên đầu khoá BLĐK, Tổ Tuyển sinh, Trưởng các bộ phận, CVHT 22/08 08:00 22/08 QĐ thành lập BTC (TKe: Như),
Kế hoạch tổ chức, Slide/clip, poster (vị trí việc làm)
Sổ tay SV,
Hình ảnh minh chứng,
Báo cáo kết quả hoạt động
  34 5 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 1) GV 22/08 24/8     34 5 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 23/08 25/8     34 6 1
Đào tạo Duyệt đăng ký học BLĐK 24/08 25/08     34 7 1
Đào tạo Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 24/08 27/08   Theo hướng dẫn 34 7 1
Đào tạo: Khoá mới SV khoá mới đăng ký học CVHT, SV khoá mới 23/08 26/08   Có hướng dẫn 34 6 1
Đào tạo: Khoá mới Sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khoá SV 1910A 26/08 29/08   Kế hoạch của BTC 35 2 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 26/08 29/08     35 2 1
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp KH-ĐT, SV 26/08 26/08 10:30 theo Hướng dẫn P17 35 2 1
Đào tạo Họp lớp sinh viên đầu kỳ GVCN, SV 26/08 31/08 Thông báo họp lớp;
Biên bản họp lớp;
DS điểm danh
  35 2 1
Đào tạo Thực học Toàn khoa 26/08 18/11     35 2 1
Hướng nghiệp Triển khai Thực tập có giám sát tại doanh nghiệp BLĐK, HĐK, Tổ Hướng nghiệp, 4 BM chuyên ngành; CVHT, SV 26/08 24/11 Thông báo
Cam kết (theo mẫu)
  35 2 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD Giáo vụ, HĐ Khoa 26/08 27/08 Đề cương đề tài
DS KQ duyệt đề tài + phân công bộ môn phụ trách
P16 35 2 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp Giáo vụ, SV làm CĐTN 27/08 14:00 27/08 16:00 DS lớp chuyên đề + mã đề/sv P17 35 3 1
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp KHĐT, SV 27/08 14:00 27/8 16:00   Mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện khoa), đến VPK 35 3 1
Đào tạo: Khoá mới SV khoá mới thực học SV 1910A 29/08 21/11     35 5 1
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt lớp (khoá 1910A) KH-ĐT;
CVHT, SV 1910A;
Thứ 6- tuần thứ nhất hàng tháng   Biên bản họp lớp; Hình ảnh Thứ 6- tuần thứ nhất hàng tháng, HĐ mới   6 1
  Nghỉ lễ Quốc khánh Toàn khoa 02/09/2019 03/09     36 2 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra, SV 03/09 08/09   Những sv được HĐ yêu cầu 36 5 1
Đào tạo: Khoá mới Đánh giá Tuần Sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khoá SV 1910A 10/09 12/09   Kế hoạch của BTC 37 3 1
Tài chính Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 23/09 28/09 Thông báo Thu học phí
Báo cáo thu học phí
Kết thúc lịch thu HP, ngoài Báo cáo BLĐK, cần công bố 1 danh sách SV nợ HP 39 2 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Triển khai Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cấp khoa (đợt xét Th10) KH-ĐT;
SV;
HĐ cấp khoa
24/09 22/10 Thông báo thu hồ sơ;   39 3 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ chuyên đề tốt nghiệp SV diện làm CĐTN, GVHD, KH-ĐT 27/09 14:00 27/09 16:00 - Photo sổ theo dõi có nhận xét tiến độ (đạt/không đạt) của GVHD từ đầu đến tuần kiểm tra tiến độ - SV không đạt/không nộp tiến độ bị yêu cầu kiểm tra chuyên môn theo thông báo.
- Điểm kiểm tra được tính Trung bình cộng với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
39 6 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Xét Công nhận tốt nghiệp cấp khoa HĐ cấp khoa 08/10 21/10
QĐ hội đồng.
Các DS theo quy trình
Các báo cáo tự kiểm tra.
Biên bản họp hội đồng
  41 3 1
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo tiến độ làm đồ án Giáo vụ, SV 08/10 11/10   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi 41 3 1
Hành chính - VP Hạn cuối nhận đơn xin nộp học phí muộn VPK CS2; SV chưa hoàn thành học phí theo thông báo 10/10 11/10   Quy trình xử lý Nộp học phí muộn 41 5 1
Đào tạo Lập kế hoạch thi (gửi phòng KT&ĐBCL), chuẩn bị đề thi Tổ KH-ĐT; Phòng khảo thí (phối hợp);
Các bộ môn liên quan
10/10 15/10     41 5 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của SV Giáo vụ, HĐ kiểm tra,
SV Tốt nghiệp,
SV các chuyên ngành,
4 Bộ môn CN
15/10 20/10 Thông báo,
QĐ phân công HĐ
Biên bản từng Đề tài/HĐ
  42 3 1
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm đồ án nộp xác nhận tiến độ bổ sung SV làm đồ án được HĐ tiến độ yêu cầu 22/10 14:00 22/10 16:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi 43 3 1
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các BM   27/10 01/11 Thông báo của các Bộ môn Hồ sơ theo hướng dẫn trong sổ theo dõi quá trình 44 1 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Thông báo Đăng ký dự thi CĐR NL ngoại ngữ đợt 3/2019 KH-ĐT;
SV;
29/10 03/11 Thông báo;
DS đăng ký
  44 3 1
Đào tạo Tổ chức thi học kỳ HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 30/10 04/12     44 4 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn KHĐT;
HĐ cấp bộ môn;
SV làm đồ án, SV chuyên ngành;
Tổ Hướng nghiệp, các Doanh nghiệp quan tâm
05/11 10/11   Hội đồng tại các Bộ môn 45 3 1
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ tốt nghiệp SV diện Bảo vệ TN
BP KH-ĐT
09/11 09/11 16:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi 45 7 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Bộ môn nộp về Giáo vụ kết quả Seminar đánh giá chuyên môn các SV làm đồ án TN Giáo vụ, Bộ môn 12/11 14/11 1. QĐ thành lập các HĐ cấp bộ môn
2. Biên bản đánh giá từng đề tài
Theo mẫu quy định 46 3 1
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả phân công GV phản biện đồ án TN, SV nhận giấy mời GV phản biện đồ án TN Giáo vụ, SV 12/11 12/11 16:00   Trả 01 quyển đồ án (có chữ kí xác nhận của BP trả) để SV mang nộp GVPB 46 3 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án TN (theo Quy định) Giáo vụ, SV diện bảo vệ TN 16/11 17/11   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi 46 7 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV chuẩn bị công tác thi và bảo vệ ĐATN Bộ phận chuyên trách, SV 16/11 18/11   Thông báo 46 7 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Bảo vệ đồ án tốt nghiệp KH-ĐT; Các HĐ, SV liên quan;
Tổ hướng nghiệp, các doanh nghiệp quan tâm;
SV chuyên ngành
19/11 01/12     47 3 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Thi các môn chuyên đề tốt nghiệp KH-ĐT; Ban hỏi thi; SV 19/11 22/11     47 3 1
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp quyển đồ án TN (03 ngày sau lễ bảo vệ) Bộ phận chuyên trách, SV 22/11 22/11 16:00   02 bộ: Quyển bìa cứng đã hoàn thiện (nếu phải chỉnh sửa phải nộp kèm xác nhận của HĐ)+ đĩa chương trình + bản mềm báo cáo đồ án 47 6 1
Đào tạo Khoa xét KQ HTRL HK1 năm học 2019-2020 Hội đồng cấp khoa,
CVHT
02/12 5/12     49 2 1
Đào tạo Thông báo Kế hoạch học kỳ tiếp theo KHĐT, BLĐK, CVHT 9/12 14/12 Bản tin Website;
Kế hoạch lưu VPK, BLĐK
Nộp kế hoạch học kỳ và TKB cho P.QLĐT 50 2 1
Mốc KH của HOU Trường Xét KQ HTRL HK1 năm học 2019-2020   09/12 16/12     50 2 1
Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK, Trưởng/Phó bộ môn,
KH-ĐT, GV phụ trách lớp Lai Châu,
GV quan tâm
18/12 23/12
Biên bản cuộc họp phân công HK trước,
Đề xuất phân công chuyên môn (nếu có),
Biên bản họp
  51 4 2
Đào tạo Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 19/12 22/12 1. Thông báo 2. Đơn của SV có ý kiến của CVHT. 3. DS tổng hợp của CVHT. 4. Kết quả duyệt của BLĐK   51 5 2
Mốc KH của HOU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020   23/12 04/05     52 2 2
(14403 lần xem)