Thông báo phát bình nước cho sinh viên Khóa 1910A

30/09/2019 08:55
Văn phòng khoa CNTT thông báo lịch phát bình nước thủy tinh cho sinh viên Khóa 1910A cụ thể như sau:
Tags:
  • Địa điểm: Khu giảng đường Khoa CNTT -  phòng Thư viện tầng trệt (gặp cô Nguyệt)
  • Thời gian:  Từ 14h00 - 17h00 - ngày 02/10/2019.
  • Đối tượng: Những sinh viên Khóa 2019 hôm tham dự lễ khai giảng chưa nhận được bình nước thủy tinh được nhà trường trao tặng.
(2263 lần xem)